Úklid Lesní galerie s Ukliďme svět a Česko 23.9.2017

“Velkou brigádu” na tradiční úklid Klánovického lesa v celonárodní kampani Ukliďme svět, ukliďme Česko pořádal Újezdský STROM letos na jaře, viz: XVIII. úklid s Újezdským STROMem v sobotu 8.4.2017
Podzimní termín kampaně byl stanoven na sobotu 23.9.2017. Újezdský STROM se zapojil opět jako mediální partner i jako “uklízeč”.

Poklidili jsme úsek frekventované cesty naším lesem k vlakovému nádraží a na místech, ze kterých zmizely odpadkové koše, jsme umístili odpadkové pytle – viz foto níže.
 

Na nejvíce frekventovaných stanovištích č. 1, 2 a 3, hned pod Čentickou ulicí s Masarykovou ZŠ, Multihřištěm a fotbalovým hřištěm, jsme doplnili a vyměnili ukradené a zcela zničené – již několikáté – náhradní cedule, viz foto níže.

Díky všímavosti sousedů se nám podařilo zachránit tabule a cedule ze stanovišť č. 7 a 8 na trase naučné stezky Lesní galerie I. Vandalové je na jaře komplet odlomili z kovových patek a pohodili do lesa. Dřevěné tabule (nosníky) jsme opravili a plastové cedule vyčistili a instalovali zpět na naučnou stezku LG I – viz foto níže.

Stanoviště č. 7 a 8 tak potkal lepší osud než č. 22, 23 a 24. Z těchto míst byly tabule nejenom vylámány, ale kompletně rozlámány a použity jako “stavební materiál” jakéhosi bunkru v lese, stranou lesních cest. Devastaci naučné stezky jsme jako vlastník zdokumentovali a ohlásili Policii ČR , viz: Výsledky kontroly LG v Klánovickém lese v roce 2017

Případ byl (opět) odložen… Dlouhodobá a široká protivandalská kampaň obce, školy, policie, zpravodaje a spolků, kterou jsme vloni iniciovali a snažili se projednávat s paní Molínovou – tehdejší vedoucí Odboru školství, kultury a MA našeho úřadu jako koordinátorkou – aniž byla domluvena a zahájena, nabrala roční zpoždění… Nevadí. Megajouly energie a desítky hodin práce, kterou jsme do snahy o nápravu vložili, jistě nepřijde nazmar 🙂

Část zdevastované LG I letos prokoukla až před orientačním během v Týdnu zdraví v Újezdě nad Lesy v září 2017, kdy si výrobce cedulí a náš smluvní partner pozval na pomoc s vyčištěním své přátele. Další část jsme nyní opravili a vyčistili sami při podzimní brigádě Ukliďme svět a Česko v sobotu 23.9.2017.

Chuť pomoci vyčistit cedule, které přinášejí informaci o našem lese prostřednictvím obrázků od újezdských školáků a básniček paní Lucie Černé, se snad konečně rozšíří i mezi újezdskou veřejnost. Doufejme, že časem pomine i lhostejnost vůči vandalismu ve veřejném prostoru, která naši městskou část dlouhodobě ochromuje.

Lesní galerie I a II, na jejichž 90 naučných tabulí s cedulemi  a ostatním mobiliářem získal dotaci, pořídil a instaloval spolek Újezdský STROM ve spolupráci s MČ Praha 21, Masarykovou ZŠ, Lesy ČR a Ministerstvem životního prostředí, je možná mírkou hladiny vandalismu v Újezdě nad Lesy…

V podzimní kampani Ukliďme svět, ukliďme Česko 2017 dostala brigáda Újezdského STROMu dne 23.9.2017 registrační číslo 15953.

ZK, 25.9.2017


AKTUALIZACE:
Tématu vandalství na stezkách LG v Klánovickém lese se věnoval i lokální magazín Náš REGION. Článek ze 17.10.2017: http://nasregion.cz/sever/naucne-stezky-v-klanovickem-lese-nici-vandalove

AKTUALIZACE II:
Článek k tématu v Újezdském zpravodaji 11/2017
: