Posudek EIA na přeložku I/12. Vypořádání připomínek Újezdského STROMu

Celý posudek, včetně vypořádání přípomínek správních celků a organizací a veřejnosti
a včetně příloh, je ke stažení na stránkách CENIA pod kódem MZP473  ZDE.


Vypořádání připomínek, zaslaných spolkem Újezdský STROM:

Návrh souhlasného stanoviska MŽP a podmínek pro fázi příprav a realizace je přílohou této stránky.