Příběh kolodějských topolů (prozatím) s dobrým koncem

Rádi píšeme příběhy s dobrým koncem. Jeden z nich se koncem roku 2017 prozatím uzavírá v Praze 9 – Kolodějích. Ve hře bylo vykácení 27 vzrostlých listnáčů, tvořících topolovou alej na JV hranici městské části. Díky úsilí občanů, kteří si za poslední rok kvůli topolům užili nemalé ústrky a osočování, se kolodějská radnice posunula od snahy stromy vykácet bez stanovení náhrady, k odbornému a léta zanedbávanému ošetření jejich korun a postupné obnově aleje. Co této nadějné zprávě z Koloděj předcházelo? Zde jsou některé důležité momenty “případu kolodějských topolů”, řazené proti směru času, od dobrého konce k dramatickému začátku…

duben/květen 2018


říjen 2017

Kolodějské noviny_červenec -říjen 2017:červen 2017


Nadřízený orgán MHMP přezkoumal Rozhodnutí MČ Praha – Koloděje o kácení topolové aleje z r. 2016 a došel k závěru, že toto rozhodnutí bylo vydáno ve zjevném rozporu s právními předpisy. Toto rozhodnutí tedy zrušil a vrátil do Koloděj k novému projednání, dopis 7.6.2017:


Kolodějské noviny_duben-červen 2017:
březen 2017

Vyjádření kolodějské starostky a místostarosty Vl.Mužíka (TOP 09) na oficiálním webu TOP 09 o ekoterorismu v souvislosti s aktivitou občanů, žádajících řádné správní řízení k topolové aleji ze dne 27.3.2017:

Závěr šetření České inspekce životního prostředí v případu topolové aleje v Kolodějích, dopis z 13.3 2017:

Kolodějské noviny_leden – březen 2017:


únor 2017

Odpověď MČ Praha – Koloděje dne 28.2.2017 na žádost o informace k řízení, týkající se topolové aleje, dle paragrafu 106:

Nadřízený orgán MHMP žádá MČ Praha – Koloděje o vydání spisu (řízení ke kácení v r. 2016) k přezkoumání. Dopis 23.2.2017:

Deník Metro dne 20.2.2017 píše o případu kolodějských topolů:

leden 2017

Z veřejné zakázky na provedení kácení se občané mimoděk dozvídají o plánu MČ Praha – Koloděje vykácet alej topolů podél plotu kolodějského fotbalového hřiště. Topolová alej tvoří krajinnou dominantu Koloděj zvláště z pohledu od Skalek (Sibřiny a Újezda nad Lesy). Tři největší stromy už padly v minulém roce, zůstaly po nich obrovské pařezy a ležící kmeny bez viditelných známek napadení či jiného poškození.


Rychle začínají spolupracovat občané a spolky Zažít SPOLU, Spolek přátel Koloděj a Újezdský STROM a dotazují se, zda MČ Praha – Koloděje vedla řádné správní řízení ke kácení této krajinné dominanty, s jakým výsledkem a s jakou uloženou náhradní výsadbou. Protože panují oprávněné obavy o způsobu vedení řízení a tedy i o jeho výsledku, obracejí se občané zároveň na MČ Praha – Koloděje, na MHMP a na Českou inspekci životního prostředí. Příběh kolodějských topolů a lidí, kteří se o ně zajímají, začíná…

Topolová alej Koloděje, únor 2017

Takže? Má to cenu!
Zajímejte se a starejte se o stromy ve svém okolí, aby vám nezmizely před očima!!