Brigáda s DHL na Jižní spojce v sobotu 14.10.2017

Zářivé babí léto v sobotu 14.10.2017 bylo ideální pro pobyt a pohyb v přírodě. Oboje jsme naplnili při brigádě na údržbu pěší cesty s ovocnou alejí “Jižní spojka” v Újezdě nad Lesy.

Jižní spojka 14.10.2017 ráno                                                                           Jižní spojka 14.10.2017 v poledne 🙂

Brigádu upořádal spolek Újezdský STROM s firemními dobrovolníky DHL. V rámci společenské odpovědnosti “Go Green” pracovali na Jižní spojce dospěláci z oddělení IT podpory globálních aplikací, které zajištují světovou kontejnerovou přepravu, a s sebou přivedli i děti.  Akce se stala součástí podzimní vlny Ukliďme svět, ukliďme Česko 2017 a má registrační  číslo 15954.

V počtu dvaadvaceti velkých i malých brigádníků jsme posekali trávu a kopřivy v zelených pásech okolo “Jižní spojky”, která vede po pozemcích MČ Praha 21 a byla založena jako grantový projekt z dotace Hl.m.Prahy v období 2014/ 2015 – závěrečná zpráva projektu viz: https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/jiznispojka-granthlmprahy20142015zdarneukoncenk31122015
…zkontrolovali jsme a opravili kotvení stromků, včetně ořezání výmladků:


…a uklidili jsme odpadky a odpad jsme vytřídili – plasty do obecního kontejneru, dva pytle směsného odpadu do vlastní popelnice –
cestu pohrabali a vystříhali přerůstající větvičky:Závěrečné opékání buřtů, ale i úvodní pochutnání na kollingerovských koblížkách bylo odměnou za odvedenou práci 🙂

Bylo to prima a za tři hodiny se nám podařilo upravit celou půlkilometrovou Jižní spojku.
Děkujeme Petru Bílkovi a dobrovolníkům z DHL a těšíme se na pokračující spolupráci!


ZK, 14.10.2017