Večerní procházka Jižní spojkou – fotodokumentace projektu z grantu Hl.m.Prahy, realizace a údržba Újezdský STROM 2014 – 2018. Květen 2019

O obnovenou pěší cestu a ovocnou alej starých odrůd na vysokokmenech se od začátku roku 2019 stará MČ Praha 21. Koncem roku 2018 skončila údržba řádně prováděná spolkem Újezdský STROM – výsadbu stromů, obnovu cesty a její údržbu spolek prováděl od r. 2014 s pomocí dotace hl.m.Prahy a místních dobrovolníků.
 

Obě závěrečné zprávy  (z roku 2015 a z roku 2018) má náš úřad k dispozici, včetně doporučené následné péče, zahrnující mj. pravidelné sekání. Na Jižní spojce ale péče MČ P21 o vlastní majetek vidět není – nebo právě naopak?