Vernisáž Lesní galerie II

Milí přátelé, dovoluji si vás pozvat na vernisáž naučné stezky Lesní galerie II
– projektu podpořeného z Revolvingového fondu MŽP.

Vernisáž se bude konat v pátek 7.3.2014 od 18h v sále
a výstava obrázků použitých v projektu bude pokračovat v prostorách Újezdského muzea
v kulturním domě na křižovatce ( Polyfunkční dům, Staroújezdská 2300, Praha 9 -Újezd nad Lesy).

Otevření stezky v terénu proběhne v sobotu 22.3.2014 od 10h,
sraz u nádraží Praha – Klánovice na újezdské straně – před restaurací Smolík.

Vzhledem k tomu, že v těchto místech od začátku roku probíhá modernizace trati, celý prostor se postupně mění ve staveniště. Otevření stezky bude vzhledem k těmto okolnostem spíš symbolické 🙂

o projektu podrobně v článku     Grantový projekt MŽP – Lesní galerie II

Tisková zpráva

Lesní galerie II před otevřením


Grantový projekt Lesní galerie II, podpořený Revolvingovým fondem MŽP se spoluúčastí MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy se blíží ke svému naplnění. Práce na projektu byly zahájeny 18.3.2013 a projekt bude dokončen v březnu 2014. Lesní galerie II je rozdělena na dvě realizační části: naučnou stezku Klánovickým lesem a informační tabule v intravilánu Újezda nad Lesy. Spojnicí je to, že celý projekt je umístěn v Přírodním parku Klánovice – Čihadla na území MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy. Projekt zpracoval a realizoval spolek ( dříve občanské sdružení) Újezdský STROM.

V lesní část projektu – vlastní naučné stezce „Klánovickým lesem krok za krokem“ jsme použili princip dětské malby doplněné básničkou od paní Lucie Černé, která se váže k zobrazenému zvířeti, rostlině nebo loupežníkovi. Naučná stezka vede po lesních cestách ve třech barevně odlišených okruzích a ty nejpohodlnější, páteřní, cesty mohou využívat i pohybově handicapovaní návštěvníci.

Intravilánové tabule přinášejí informace o přírodních, kulturních a historických zajímavostech Újezda nad Lesy a nejbližšího okolí. Texty jsou doplněny mapou, která zachycuje stezky Lesní galerie, zajímavá místa naší městské části. Ani na těchto cedulích nechybějí dětské obrázky – jsou použity kompozice, zobrazjící život v různých biotopech a prostředích a dětské ztvárnění oficiálního znaku Ujezda nad Lesy.

Na každé ceduli – v lese i v obci je umístěn QR kód, což je zařízení, přes něž je možné připojit se k webovým stránkám www.lesnigalerie.praha21.cz Na webu jsou obrázky i texty z cedulí, rozšířené o podrobnější informace. Některé z nich, včetně básniček, jsou namluvené, takže si je mohou vychutnat i zrakově handicapovaní nebo ti, kteří ještě neumějí číst.

Mediálními výstupy projektu jsou reportážní spoty, které natáčí ČRo Regina a TV Metropol a inzerce v Našem Regionu a Literárních novinách. Jsou to také obrázkové kalendáře pro rok 2014 a obrázková brožura, obsahující i básně, zkrácené texty informačních tabulí a mapu území.

Svorníkem rozsáhlého a různorodého projektu je jeho umístění do Přírodního parku Klánovice Čihadla, zahrnujícího les, rozsáhlé mimolesní území a zřejmě největší podíl zastavěných území v pražských přírodních parcích – m.j. i severní polovinu Újezda nad Lesy.

Důvodem, proč jsme se do tak rozsáhlého a různorodého projektu pustili, je to, že chceme místním i návštěvníkům otevřít oči pro krásu , která nás obklopuje. Větší informovaností o přírodním bohatství, o historických a kulturních souvislostech lokality pomáháme vytvořit pozitivní vztah i odpovědnost k místu, ve kterém žijeme.

Mou milou povinností je poděkovat všem, kteří se na realizaci Lesní galerie II podíleli:

Autoři: děti pod vedením učitelek I. stupně Masarykovy ZŠ, Ing. Eva Danielová
Texty básní: Ing. Lucie Černá

Sponzoři: Revolvingový fond MŽP, MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy

Vyrobili: dřevěný mobiliář SEJO Josef Sedláček, grafika a tisk REKLAMNÍ ČINNOST Jaroslav Zajpt, propagační materiály Tiskárna BETIS spol.s.r.o., tabule z recyklovaného plastu RAJAN EKO s.r.o., webové stránky Ing. Eva Danielová, MUDr. Zita Kazdová a Bc. Martin Nedvěd

Spolupracovníci: Ing. Eva Danielová, Ing. Lucie Černá, pí Iva Hájková a Odbor kultury, školství a MA21 ÚMČP21, Újezdské muzeum a dobrovolníci

Otevření Lesní galerie II bylo odstartováno v pátek 7.3.2014 na vernisáži s programem v sále kulturního domu a muzeu v Újezdě nad Lesy, v terénu bude naučná stezka otevřena v sobotu 22.3.2014

Zita Kazdová
koordinátorka a spoluautorka projektu LG II
Újezdský STROM

10.3.2014

momentky z vernisáže 7.3.2014

moderátorka Lucie Černá a koordinátorka Zita Kazdová

poděkování paním učitelkám

děti recitují básničky z naučné stezky

pohled do publika – máme plno!