Výsledky kontroly LG v Klánovickém lese v roce 2017

Při letošní pravidelné kontrole stavu mobiliáře naučných stezek Lesní galerie (LG) jsme zdokumentovali tak devastující vandalská poškození, že vyústila v podání podnětu Policii.

K trestnímu oznámení, které uplatnily Lesy ČR a které se týkalo posprejování lesních hřišť v oblasi Hodkovské ulice, jsme se přidali s ohlášením stejného poškození na informační ceduli LG II.

Druhé trestní oznámení jsme podali sami a týkalo se rozsáhlých poškození, zničení a krádeží informačních cedulí i s dřevěnými nosníky na stezkách LG I.  Mobiliář v majetku Lesů ČR ( lavičky a zastřešená sezení, která jsou též oblíbeným terčem vandalů) do tohoto oznámení není zahrnut.

Jako každým rokem, i letos budeme cedule během roku opravovat. Jako vždy jednu ceduli jednou do roka a do rozsahu, který je běžnými prostředky proveditelný. Opravy provádějí dobrovolníci a výrobci stezky.

Kontrola a dokumentování poškození LG pokračuje, není vyloučeno, že se “urodí” ještě další trestní oznámení.

Rozlámané a odlámané, popálené, postřílené cedule, či cedule ukradené a to mnohdy i s dřevěným nosníkem, po nichž na stanovišti zbyla jen vylomená patka, zůstanou tak, jak je nenávistníci zanechali. Zjištěná škoda dosahuje desítek tisíc korun a je za stávajících podmínek nenahraditelná. Koneckonců – není i tohle úmyslné a opakované ničení práce újezdských dětí, obce a dobrovolníků svým způsobem vizitka Újezda nad Lesy?

Naše snaha o spolupráci s MČ P21 v prevenci nežádoucích sociálních jevů ve veřejném prostoru ale pokračuje. V sousedních Úvalech už vlastní projekt rozjeli a pozitivní výsledky se dostavují – viz informace v ON. Jsme přesvědčeni, že dobré příklady nakonec dorazí i do Újezda 🙂

ZK, leden – březen 2017