Zájem občanů starat se o své okolí je přirozený a žádoucí. Seminář Senátu a PS ČR

Tisková zpráva Arniky – Centra pro podporu občanů k 5. prosinci 2018

Účast veřejnosti není příčinou zdržování staveb. Hledejme skutečně účinná řešení, zaznělo v parlamentu

PRAHA – Účastníci odborného semináře[i] obou komor parlamentu se shodli, že protahování povolovacích řízení v Česku je vážný problém. Za blokování výstavby ovšem nemohou občanské spolky[ii], jak tvrdí někteří politici či developeři. Skutečné příčiny vězí v pomalé a nekvalitní práci úřadů, komplikované a často se měnící legislativě, slabém vzdělání úředníků a malém počtu odborníků na stavebních úřadech. Protože systémové změny ve státní správě jsou obtížné a nepopulární, bývají za viníka označeni občané, kteří vstupují do rozhodování o místě, kde žijí, a upozorní na problémy. Politici, zástupci úřadů i nevládních organizací projevili vůli hledat společně skutečná řešení při přípravě nové legislativy.

Fotogalerie ze semináře najdete na webu: www.arnika.org/co-se-delo-na-seminari-pro-poslance-rozhodovani-bez-ucasti-verejnosti-rychleji-a-lepe

„Novela stavebního zákona je nefunkční a protiprávní, protože vylučuje účast veřejnosti. Není dostatečně transparentní. Budu vždy bránit právo občanů účastnit se na rozhodování ve svém okolí. Já sama jsem v občanském spolku a vím, jak je to důležité. Zájem občanů starat se o své okolí je přirozený a velmi žádoucí,“ řekla poslankyně Dana Balcarová (Piráti), předsedkyně výboru pro životní prostředí, která nad seminářem převzala záštitu.

„Nejde jen o stavební zákon nebo zákon o ochraně přírody a krajiny. Před třiceti lety jsme věřili, že úspěšná společnost je taková, kde mají občané silný hlas. Teď máme pocit, že nás všechny ochrání silný vládce, že má rozhodovat, a že zájmy lidí jsou vlastně na obtíž hospodářskému rozvoji a blahobytu,“ uvedla senátorka Jitka Seitlová (KDU-ČSL), místopředsedkyně výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. „Slyšíme, že viníky pomalé výstavby dálnic jsou ekologičtí aktivisté a vlastníci pozemků. Je lehké na ně poukázat. Daleko těžší je udělat řádnou analýzu a přiznat si, že chyby jsou někde jinde,“ doplnila senátorka, jež seminář spolupořádala.

Nevládní organizace Arnika na semináři prezentovala analýzu[iii] dat o účasti občanských spolků v povolovacích řízeních. „Prokázalo se, že k systematickému zneužívání správních řízení občanskými sdruženími nedochází. Omezování práv lidí je úplně zbytečné a k údajnému zrychlení řízení stejně nevede,“ říká autorka analýzy Vendula Zahumenská, právnička Arniky.

Podle právničky Veřejného ochránce práv Jany Gregorové je příčinou protahování povolovacích řízení nedodržování lhůt stavebními úřady a nedostatečné uplatňování opatření proti nečinnosti, složitost a nestabilita právní úpravy, stavební nekázeň, konflikty zájmů, personální situace na stavebních úřadech a nedostatečná součinnost žadatelů.

„Jsem skeptický k tomu, zda stávající politická reprezentace dokáže výrazně zjednodušit stavební právo. Byla chyba, že jsme zrušili okresní úřady – obce stavební agendu nezvládají. Rezignujme na neustálou snahu novelizovat stavební zákon a nechme jej raději tak, jak je. Je to složité monstrum, ale když nebude pořád dokola měněn, úředníci se ho naučí,“ řekl Petr Svoboda z Katedry správního práva a správní vědy Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. „Politici se dlouhodobě snaží urychlit povolovací procesy na úkor zákonnosti a veřejného zájmu. Aktuálně probíhá rekodifikace stavebního práva, kterou připravuje Hospodářská komora. Takový směr hrozí oslabením práv občanů a dotčených vlastníků,“ dodal právník Petr Svoboda.

Na semináři zazněly také zkušenosti obcí s developerskou výstavbou, shrnutí zkušeností se zapojováním veřejnosti do rozhodování od roku 1989 a návrhy nevládních organizací na řešení současného stavu, který nevyhovuje ani investorům, ani občanům.


Poznámky pro editory

[i] Všechny prezentace a zvukový záznam ze semináře jsou dostupné na webu: www.arnika.org/seminar-rozhodovani-bez-ucasti

[ii] Tisková zpráva Arniky z 19. listopadu 2018: Spolky výstavbu neblokují, vyplývá z analýzy Arniky. Na vině jsou úřady a jejich nedodržování lhůt: www.arnika.org/spolky-vystavbu-neblokuji-vyplyva-z-analyzy-arniky-na-vine-jsou-urady-a-jejich-nedodrzovani-lhut