Počmáraný netopýr Slyšák

Registrujeme počmáranou ceduli č. 21 LG I “U netopýra Slyšáka” na frekventované cestě podél peronu na újezdské straně. Dosavadní dobrovolncký pokus o její vyčištění byl neúspěšný – čmáranice odolala zvolenému čistícímu prostředku i vynaložené síle. Snad bude příští pokus korunován úspěchem.
Děkujeme za dokumentaci a upozornění, bohužel musíme vyvrátit představu o okamžité nápravě “po nahlášení”. Opravy neprovádí žádná firma ani placená síla, ale dobrovolníci vlastními prostředky a ve svém volném čase. Pravidelně cedule LG kontrolujeme a čistíme jedenkrát ročně, většinou  v rámci brigády na úklid lesa.