Bydlení pro seniory Jasanka na Blatově – developerský projekt se zachováním památného jasanu ztepilého

Na Blatově už téměř 200 let roste památný strom. Je to Jasan ztepilý, v průvodci po památných stromech Prahy má číslo 103 a jméno “Jasan u Starokolínské ulice”: http://www.prazskestromy.cz/stromy/pamatne-stromy/103-jasan-u-starokolinske-ulice/

Pozemek s jasnem je dlouhá léta jakýmsi vnitřním “brownfieldem” Újezda nad Lesy, na němž stávala truhlárna. Dnes má místo ní vyrůst Bydlení pro seniory Jasanka – bytový komplex bytových a rodninných domů.
Investor dal záměr k posouzení EIA, kde byl jako podlimitní propuštěn – veřejný dokument CENIA je v příloze této stráky. V řízení, vedeném na Odboru stavební úřad MČ P21, bylo dne 6.12.2018 vydáno rozhodnutí č.j. UMCP21/19462/2018/SU/Kup:

Při zahájení řízení, vedeném na SÚ MČP21, se Újezdský STROM obrátil na Odbor životního prostředí s následujícím dotazem:

“..Vzhledem k tomu, že neevidujeme žádné správní řízení o povolení kácení k tomuto záměru, prosíme OŽPD o kontrolu záměru, jeho rozsahu a souvislostí z pohledu ochrany přírody a možného ohrožení jejích zájmů.

V případě, že OŽPD P21 vydal k dotčeným pozemkům rozhodnutí, či závazné stanovisko k záměru, prosíme o zaslání.

Vzhledem k tomu, že stavební záměr se dotýká lokality, v níž roste (nejen) památný jasan ztepilý, žádáme o zvýšený dohled OŽPD a přísnou ochranu dřevin a jejich podmínek pro další zdravý vývoj. Prosíme, abychom o těchto krocích informováni.

Děkujeme, s pozdravem
…”

Dne 3.8.2018 jsme održeli odpověď:

Tuto odpověď jsme přijali v dobré víře, že OŽPD bude konat a že ani památný jasan, ani jiné dřeviny na pozemku nebudou poškozeny. O tom, že by došlo k nějakému pochybení, nemáme žádné informace. Předpokládáme tedy, že vegetace na dotčeném území je (a bude) v pořádku.

Připomínek v územním řízení se Újezdský STROM aktivně neúčastnil, dotčení sousedé podávali své připomínky individuálně. Stavební úřad je ve výše uvedeném rozhodnutí ze svého pohledu vypořádal a o tom, zda se někdo z účastníků odvolal, nám v této chvíli není známo.

Jak má lokalita vypadat, lze zjistit z komerční prezentace investora:
https://www.dimense.cz/Reference/2014/Bytove-domy-Jasanka-bydleni-pro-seniory

Bylo by fajn, kdyby byl projekt “Jasanka” představen veřejnosti. Ale to je nejspíš obehraná, marná písnička… viz např: 16 RD na Staroújezdské – projekt bez účasti veřejnosti?

ZK, prosinec 2018