Zajímá vás revitalizace veřejného parku před školou v Újezdě nad Lesy?

Pokud ano, žádné informace z MČ Praha 21 se nedozvíte…

Zmínka na obecním webu je v zápisu KŽP č. 5 ze dne 28.6.2016, Podněty z diskuse 2.: http://dms.praha21.cz/share/s/kVUCug7rR7mFaowlySrY0g

a v zápisu KŽP č.6 ze dne 9.11.2016, bod 5.Kácení: http://dms.praha21.cz/share/s/pM8CcvZFSNme8tjhhVqRBg

Na ÚMČ P21 jsme 14.11.2016 tedy vznesli cílené dotazy podle zákona č. 106/1999 Sb., týkající se:
-dendrologického posudku (znění zadání, způsob výběru zpracovatele a cenu posudku a kopie posuku)
-odborného návrhu náhrady dřevin a strukury parku (znění zadání, způsob výběru zpracovatele a cenu posudku a kopie posuku)
-usnesení RMČ či ZMČ v této věci
-stanovisek odborů MČ – jejich identifikace a kopie

V řádné lhůtě jsme od zastupujícího tajemníka úřadu dostali odpovědi níže, posudek a návrh výsadby v příloze:

Žádnou další dokumentaci nemáme, dřeviny v parku jsou vykácené, řízení o povolení kácení nebylo vypsáno, co a kdy se bude sázet nevíme. Zda se bude pokračovat podle původního plánu revitalizace z r. 2013 také nevíme. 


Nepodezříváme úřad z žádné “nekalosti”, tím spíš za poněkud směšnou považujeme paranoiu KŽP a úřadu, týkající se jejich činnosti v oblasti veřejné zeleně, a získané podklady jsme předali Újezdskému zpravodaji
.

ZK, prosinec 2016