Právní vztahy k dřevinám – beseda STUŽ, nová publikace a účast spolku ve správních řízeních

„Dřeviny…stromy… keře – souše…

Jaká bohatost životních forem, dimenzí biomasy, genetické rozmanitosti a různověkosti!  A  jaká bohatost právních problémů se skrývá za těmito jednoduchými slovy, pod nimiž se přece každý z nás představí totéž.

Skutečně totéž?“

(z předmluvy Mgr. Pavla Hubeného, ředitele Správy Národního parku Šumava ke knize J. Jelínkové a M. Tuháčka „Právní vztahy k dřevinám“)

Tříhodinový videozáznam besedy STUŽ ze dne 6.12.2016 a prezentace panelistů najdete zde: http://stuz.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1282:zaznam-z-besedy-6-12-2016-pravni-ochrana-drevin&catid=12&Itemid=71

V r. 2016 pokračovala činnost spolku jako účastníka správních řízení o povolení kácení. Aktivně jsme se zapojovali především v řízeních, vedených o dřevinách na veřejném prostoru, či v majetku MČ. Naše vyjádření jsou součástí spisů a rozhodnutí OŽPD MČP 21 a MČ Praha- Klánovice v jednotlivých řízeních.

ZK, prosinec 2016