Rok 2017 zahajuje Klánovický les jako téma lednového Újezdského zpravodaje

Klánovickým lesem zahajuje Újezdský zpravodaj témata v lednovém čísle roku 2017.

ejme si, aby byl rok 2017 dobrý, pokojný a přínosný
pro občanskou společnost i pro ochranu přírody a krajiny.

Újezdský STROM

                                                                            


                                                                                                    

zdroj: ÚZ 1/2017