I v roce 2017 platí: hlídejte si své stromy! Poradna Arniky

 

Hlídejte si své stromy

Máte pochybnosti o oprávněnosti kácení stromů ve vašem okolí?

Abyste zvolili vhodný postup, potřebujete aktuální informace. Prohlédněte si pozorně schéma procesu “povolování kácení”. Požádejte příslušný úřad (obecní úřad, odbor životního prostředí) o informace. Chtějte vědět, v jakém stadiu je řízení o vydání povolení ke kácení, případně si vyžádejte rozhodnutí úřadu, na základě kterého byl strom pokácen.

 

Máte důvodné podezření, že došlo k porušení zákona? Podejte podnět České inspekci životního prostředí.

Nevíte si rady, jak dál? Obraťte se na naši ekoporadnu.