Kolik stromů u nás mizí podél cest a silnic? Statistika Arniky 2003 – 2015

Na celostátní úrovni neexistují žádné souhrnné přehledy o kácení stromů v alejích podél silnic. Jediným způsobem, jak zjistit čísla, je dotazovat se u jednotlivých krajských správ údržby silnic. Právě touto metodou jsme vytvořili následující přehled. Bohužel, neexistuje jednotná metodika, jak statistiky vést, a některé správy silnic poskytly jen částečné údaje. Seznam je proto neúplný.

Od 1. 10. 2003 do 31. 12. 2015 bylo podél silnic ve správě krajů (silnice II. a III. třídy, případně další) vykáceno 204 017 stromů. Silničáři ovšem vysadili jen 122 122 stromů – často však na jiných místech, než kde se kácelo. Je nepochybné, že aleje z české krajiny rychle mizí.