Žižkov -Tady není developerovo!

Uveřejňujeme  “občanskou” pozvánku ze Žižkova a děkujeme za vytrvalou práci zaměřenou na kvalitní veřejný prostor:

občanské sdružení Tady není developerovo  všechny srdečně zve na debatu týkající se budoucnosti Nákladového nádraží Žižkov, která se uskuteční již příští týden v úterý 28. května v kině Aero od 15,00 do 20,00 hodin.

Debata se uskuteční za účasti všech zainteresovaných subjektů: České dráhy, Discovery group, Národní památkový ústav, Útvar rozvoje města, Žižkov Station Development, Hlavní město Praha, zástupci Městské části Praha 3, Klub za starou Prahu, Vysoká škola uměleckoprůmyslová a další.

Pozvánku a další podrobnosti naleznete v příloze a budeme také rádi za její šíření.

Těšíme se na setkání.

Tady není developerovo o.s.

Reportáž a fotografie z debaty v Aeru o budoucnosti Nákladového nádraží Žižkov
najdete na

http://www.tadynenideveloperovo.cz/aktuality/item/175-reportaz-a-fotografie-z-debaty-v-aeru-o-budoucnosti-nakladoveho-nadrazi-zizko

další info k tématu sledujte na
http://www.tadynenideveloperovo.cz/