11. lesní úklid organizovaný Újezdským STROMem

Letošní podzimní brigáda, jedenáctý úklid lesa, byla rozdělena na tři místa, kde pracovaly tři skupiny brigádníků.

 První parta, jejímž garantem byl Michal Hartman, měla sraz před Smolíkem a uklízela tradiční lokality okolo smyčky busu, peronu a cest Blatovského lesa.

 Druhou skupinu v den brigády organizoval Honza Jacek, přítel ze skautské organizace Douglaska, a společně se skautíky a jejich rodiči uklízeli na Rohožníku. Druhého organizátora skautské skupiny, Františka Zouhara, složila v sobotu místo brigády chřipka. Ve skautském areálu se po brigádě všichni mohli sejít k ohni a opékání buřtů.

 Vzhledem k tomu, že nemám autentické zážitky ani z jednoho zmíněného místa, nechám prostor účastníkům pro dojmy a hlavně fotky.

Původní stav v lednu 2011Já mohu podat informace z třetího místa, kde se letos uklízelo, a to z obecního pozemku na rohu Čankovské a Polepské, kde Újezdský STROM pracuje na grantu, který jsme letos získali z Magistrátu. Grant má název „Obnovení aleje a přístupové cesty k nádraží“ a má umožnit vchod do lesa a  přístup k vlaku přibližně v místech, kde pěšina od nepaměti existovala, než byla zničena skládkou a poté prodána jako zahrada ke stavebnímu pozemku.
Sobotní brigádě předcházelo vyčištění pozemku, posekání trávy a likvidace Sobota 8.10. 2011křídlatky, poté seškrábnutí drnu a navezení štěrkového prachu na budoucí cestu. Brigáda byla pojata jako komunitní akce v rámci celého projektu, do níž byli přizváni nejen členové a sympatizanti STROMu, ale i obyvatelé z nejbližšího okolí. Pracovalo nás nakonec osm a v průběhu dopoledne se na pozemku zastavovali další brigádníci vracející se z úklidu lesa i okolní sousedé. Rozhrabali jsme štěrkový prach ( zvolený přírodě blízký a cenově dostupný produkt) a štěpku a vyklidili nejviditelnější pozůstatky bývalé obecní skládky.

Když poslední z nás okolo 14h odcházeli, napadané listí zamaskovalo novotu pěšiny téměř dokonale.

K naplnění grantu zbývá  vysázet mladé alejové duby a prořezat stávající staré a dlouho neošetřované olše. K tomu se STROM zavázal osadit cestu lavičkou s odpadkovým košem, dřevěným mostkem přes strouhu na hranici lesa, informačními cedulemi v rámci nově vytvářené „naučné stezky“ s malůvkami místních školáků a proklestit úsek lesem navazující na stávající cestu k nádraží. Na grantu spolupracujeme s místní zahradnickou firmou pana Štěpána a panem revírním Sedláčkem, finančně Stav po sobotní brigáděse kromě donora, jímž je Magistrát, podílí naše měststká část. Práce, kterou grantu věnují členové STROMu a ostatní dobrovolníci, je samozřejmě nehonorovaná, při sobotní brigádě nám odměnou byl čaj a kafe v termosce od nejbližších sousedů a houska s jablkem nebo kobliha, se kterými se u nás zastavila obětavá Lucie, rozvážející zásoby k závěrečnému ohníčku na Rohožníku.

 Všem, kteří se na letošní brigádě podíleli, patří poděkování, včetně odboru ž.p. našeho úřadu za poskytnuté pytle na odpad a panu tajemníkovi Saitzovi za zabezpečení následného svozu odpadu do sběrného dvora.

Zita Kazdová, Újezdský STROM o.s.