Poděkování k akci “ukliďme si les”, “ukliďme si svět” …

Rádi bych tímto za naše sdružení poděkovali všem, kdo se účastnili letošní podzimní akce 8.10.2011.

Díky patří všem skupinám, které se na kaci podílely.  Jsme velice rádi, že se nám již pátým rokem daří posouvat naši aktivitu z původního prostoru Blatova a  okolí školy na větší a větší části lesa. 

Veliký dík patří skautům z Rohožníku, kteých se sešlo 47 a hostili také závěrečnou buřtyádu. V rámci akce “ukiďme si svět” se k nám na naši výzvu připojili také Otevřené Úvaly .  Spolupracovaly na jednom z nejproblematičtějších míst na samém východním cípu lesa  podlél asfaltové lesní cesty  Újezd – Úvaly. Tato intenzivně používaná cyklistická a výletní trasa nebyla dosud v zorném poli našich akcí,  svým stavem však pomalu přestávala být dobrou vizikou nás, zdejších občanů, jejích uživatelů.  Kolem úvalského konce cesty nasbíraly Otevřené Úvaly dva vozy , na straně Újezdské nasbíral Újezdský STROM několik dalších pytlů . 

Aby měl akcent na tuto cestu opravdu viditelný dopad, bylo potřeba vyčistit cestu celou, ne jen na uzemí naší městské části, tj bylo třeba viditelné změny na obou koncích.  Veříme, že celá čistá cesta přestane lákat k dalšímu odhazování smetí, jako je tomu u jiných vyčištěných ploch lesa.  Moc Úvalským dekujeme za pomoc.  Bez nich by bylo oboustranného čištění cesty nad naše síly.

Poděkování patří také ostatním aktivním občanům, kteří se ujali okolí svého domova. Již několikátý rok byl takto vyčistěn i lesík mezi ulicemi Hulikcká Sulovická a Svojšická.

Skvělou práci ovedla též skupina likvidující pozůstatky skládky a obnovující historický přístup do lesa na Ladech. Bližší informace již byly publikovány v samostatném článku.

A jak vypadala akce “ukliďme si les” očima účastníka?   Možná vás to překvapí: zdánlive to venku vypadlao, že je špatné počasí. Ale zdání klame a kdo nevytáhl paty z domu prohloupil.

V lese bylo plno houbařů a my si připadali podobně.  Lovec-sběrač v našem nitru byl odměňopván, a to dokonce hojněji než byli úspěchem odměňováni houbaři. Nacházeli jsme pravidelně, více a  častěji, zejména kolem cesty do Úval. I pytle úlovků byly brzy o hodně větší. Každý ulovek, který zmizel v pytli ponese budoucí radost všem, kteří půjdou v těchto místeka již nenarazí na PET láhev nebo plechovky od piva či energetického nápoje.

S houbaři jsme si často hezky popovídali, oni nás rádí upozornili na odpadky,  které potkali, my je na houby, které jsme cestou viděli. Příjemné je, že sami houbaři často konstatovali, že les je postupem času kromě několika míst,  jako byla ona cesta,  velice čistý.

Děti sbíraly s nami a byly sběrem nadšené, často propadly zdravé sběrčské vášni. A my dospělí jsme si hezky popovídali,  vykonali kus dobré práce, která nás myslím nejen bavila, ale přinesla také užitek našemu okolí. Bylo to fyzicky náročné, leč příjemné a smysluplně strávené dopoledne zakončené buřty.

Ještě jednou všem účastníkúm,  i odboru živitního prostředí Městské části Praha 21, který akci tradičně podporuje poskytnuitím pytlů, rukavic a následným svozem, děkujeme.  Buřty, jablka pro setkání po akci rád sponzorsky zajistil Újezdksý STROM. Všichni si to zasložili.

Těšíme se na příští akci (jaro) a zveme i všechny další, kteří mají zájem něco pro obec i pro sebe udělat, aby se připojili. Hlavní koncept akce je prostý: ukliďme si každý místa, na kterých nám osobně záleží, která máme rádi a kudy chodíme.  Bude se nám tu bydlet o poznání líp.

Ing. Michael Hartman,
Ujezdský STROM