Co se děje před hlasováním pražských zastupitelů ?

Od 29.1.2013, kdy Rada Hl.m.P. odhlasovala změnu Z 1733 a propustila ji tak do klíčového hlasování v pražském Zastupitelstvu, které se má konat ve čtvrek 28.2.2013, jakoby „zázrakem“ doběhla dvě správní řízení ve prospěch investora.

První z nich je vedené na Magistrátě: Odbor životního prostředí (dále OŽP MHMP) vydává podkladová závazná stanoviska a vyjádření pro účely územního řízení pro stavbu golfu v Klánovickém lese. Územní řízení je déle než rok vedené na Stavebním odboru Praha 22 – Uhříněves, poté, co investor nařknul starostu a s ním i celý Úřad P21 z podjatosti. Pozoruhodné je to, že ředitelem OŽP MHMP je podle portálu Praha.eu opět Ing.Pavlík, ačkoli na jeho pozici mělo být vyhlášeno výběrové řízení. Možná proběhlo. A možná toto je výsledek…

Abychom minimalizovali riziko dalších podobných úkonů MHMP OŽP, rozhodli jsme se pro podání námitky podjatosti Ing.Pavlíka. V souladu se správním řádem by nyní neměl činit žádné další podstatné úkony v řízení ve věci golfu, a to až do doby, než o námitce rozhodne ředitel Magistrátu.

Druhé řízení je vedené na Úřadě MČ P21: Stavební odbor pod vedením Ing.Kupra po čtyřech letech nečinnosti obnovuje řízení pro dodatečné povolení černé stavby – klubovny FGRP. V tomto řízení byl Ing. Kupr i Úřad P21 investorem pravděpodobně shledán v pořádku..

Dvě řízení z mnoha dalších, dva odbory na dvou různých úřadech, dvě jména, která se anabází našeho lesa vinou jako černá stužka…Načasování těžké munice ve prospěch investora je nejspíš „zcela náhodné“ před rozhodujícím hlasování pražských zastupitelů.

Bez ohledu na nastražené úřední pasti doufáme, že zastupitelé mají vlastní rozum, vlastní soudnost a vlastní odpovědnost.

Změna Z 1733, kterou jednoznačně doporučuje odborná veřejnost a po které od r. 2005 volají občané Klánovic a s nimi okolo 30 tisíc lidí aktivně zapojených do petic a řízení EIA, plně souzní se strategií hlavního města ve vztahu ke zdravému prostředí, přírodnímu bohatství a udržitelnému životu.

Při veřejném jednání ve čtvrtek 28.2.2013

držte palce pražským zastupitelům,

aby rozhodli ve prospěch Klánovického lesa

– ve prospěch svých občanů.