Grantový projekt MŽP – Lesní galerie II

V létě 2012 jsme se pustili do zpracování megaprojektu – alespoň tak se mi jevila hora manuálů, tabulek a zcela neznámých pojmů typu „analýza rizik“, „dopad hrozeb“ a tak podobně, v rámci 10.Výzvy Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí (dále MŽP). Díky pomoci paní Ivy Hájkové z Odboru školství, kultury a MA21 našeho úřadu se mi nakonec podařilo onu horu zdolat a na svátek sv.Víta, patrona Čech ( 15.6.2012) jsem zpracovanou žádost podala.
V lednu 2013 nám z MŽP přišla potěšující novina, že jsme uspěli, mezi 60ti přijatými žádostmi ( ostatní byly vyřazeny pro formální nedostatky) jsme se umístili na 13. pozici. Když jsem si uvědomila, že Výzva se týkala chráněných oblastí a „soutěžili jsme“ tedy většinou s profesionály ze správ různých CHKO, je to velký úspěch.
Po zpracování dalších dokumentů, úpravě rozpočtu – dostali jsme o 50 tis.méně, než jsme žádali – a úpravě harmonogramu začneme 18.března 2013.

Díky finanční podpoře z Revolvingového fondu MŽP v r.2013 – 2014 vznikne

Lesní galerie II aneb Klánovickým lesem krok za krokem


Lesní galerie II je pokračováním a rozšířením netradiční naučné stezky Lesní galerie aneb Tam a zpátky za zvířátky otevřené v r. 2012. Stezka bude tvořená 60ti zastaveními – informačními tabulemi – s mapkou, dětským obrázkem s námětem flory a fauny našeho lesa a básničkou. QR kód propojí každé místo s doplňujícími informacemi na webových stránkách, obsahujících podrobnější informace o jednotlivých součástích a celku ekosystému lesa včetně zvukových a fotografických materiálů. Informační tabule, případně jednoduché odpočinkové prvky budou umístěny u stávajících lesních cest.

Lesní stezka bude doplněna 10ti informačními tabulemi v severní polovině intravilánu Újezda nad Lesy – zastavěné oblasti již spadající do Přírodního parku Klánovice Čihadla

Základní myšlenkou projektu je zvýšení informovanosti o chráněném území – přírodní park Klánovice Čihadla v k.ú. Újezd nad Lesy, části Přírodní rezervace Cyrilov a Klánovický les – Vidrholec a jeho propagace pro šetrné, přírodě přátelské a dlouhodobě udržitelné využívání jako rekreačního území zejména vhodné pro soft turistiku (pěší a cyklo).


V rámci XIII. lesní brigády v sobotu 13.4.2013 projdeme přibližnou trasu Lesní galerie II
a kromě úklidu území vytipujeme vhodná místa pro cedule i odpočinkové prvky.
                    Plakát a více info o brigádě najdete v sekci Kalendář a pozvánky.

Jak se dělá naučná stezka

Už jsem psala, že jsem ještě nikdy nezpracovávala tak složitou dokumentaci, potýkala se s harmonogramem šesti prolínajících se aktivit, napnutým rozpočtem, odstupňováním hrozeb selhání projektu a dokladováním každého kroku? Přidávám permanentní nejistotou – neopomenula jsem nic? Postupuju podle manuálu? Plním jednotlivé částí zpracované žádosti?

V době, kdy dokončuju tuto průběžnou info na náš web, je polovina Újezda vyplavená Běchovickým potokem ( obvykle je to mírňoučký čůrek na jižním okraji obce) a polovina kanalizací. My bydlíme v té části, kudy protéká proud z trestuhodně špatně udělané kanalizace ( r.2008 – 2009?), který vyplavuje naše zahrady, sklepy a garáže. Každou chvíli jsou v ulici hasiči, ale záplava bude trvat ještě minimálně tři dny. Likvidace následků tři měsíce… A pak – dodržujte harmonogram grantu!

LEDEN – ÚNOR 2013

-příprava jarní XIII brigády STROM, spojené s hnutím Clean Up the World a seznámením s trasou LG II, vytvoření plakátu

-průběžné procházení terénu pro LG II a hledání nejvhodnější trasy – v rámci procházek se psem a joggingu, drobný úklid. Průzkum terénu s Evou Danielovou, spolupracovnicí v Masarykově škole, která bude mým kontaktem pro zadání a vytváření dětské kreseb.

-průběžné předávání info s koordinátorem projektu na úřadě – pí Hájkovou

-zpracování požadovaných dokumentů k uzavření smlouvy ( části přílohy č.5, upravený harmonogram a rozpočet)

Termín zahájení grantu jsme určili na 18.3.2013, protže je ale nutné dodržet termíny tisku a včasných informací , ještě před „oficiálním“ zahájením grantu jsem :

sepsala a odeslala info do:

ÚZ 3/2013 -info o brigádě a vstupní info o LG II

ÚZ 4/2014

-info o úklidu a zákl.info k LG Iij ako zahájení akcí Dne Země v Újezdě

web STROMu

-info o brigádě a vstupní info o LG II v sekci Kalendář
-obsáhlejší vstupní info o grantu LG II v sekci Aktuality

Náš Region

-do připravované přílohy věnované Újezdu nad Lesy info o LG II v rámci tipů na výlety

sepsala a odeslala informační dopisy:

-LČR +žádost o součinnost při odbornosti

-MZŠ +žádost o součinnost při výkresech

-OŽPD, tajemník +žádost o součinnost při odbornosti

TZ při zahájení grantu 18.3.2013 jsem odeslala:

-na obecní web: http://www.praha21.cz/infocentrum/informace-pro-navstevniky/turisticke-cile.html ,

-do dataplánu NSZM jako součást zprávy k zahájení kampaně Den Země

-na web STROMu

-mailem neziskovkám

BŘEZEN 2013

-příprava výtvarných témat z odborné literatury

-konsultace témat s Evou Danielovou a definitivní domluva k dětským kresbám

-potvrzení o odeslání smlouvy MŽP

-2.fáze trasování – projití a nafocení rozcestí na 1/3 budoucí trasyLG II

Dva měsíce zápasím s chřipkou, která mě letos skosila pořádně – zánět průdušek, opakované záněty spojivek a nakonec zánět hrtanu. Zhoršuje se také zdravotní stav mojí mámy, po konsultaci s ošetřujícím lékařem je jasné, že bude vyžadovat stále více naší péče, střídavě bude buď máma u nás, nebo já u ní. Nejsem schopná pracovat na přípravě grantu, je mi jasné, že výpadek se projeví v nestíhání dalších termínů. Co se dá dělat, budu to muset dohánět až bude líp…

Protože pořád mrzne, musíme posunout termín XIII.úklidu. Info o novém termínu včetně představení LGII jsem znovu umístila na web STROMu, web obce, a veřejné vývěsky, úpravila info v článku k účasti STROMu ke Dni Země v ÚZ 4/2013 a připtavila nové plakáty.

DUBEN 2013

-prezentace projektu LG II při zahájení XIII.úklidu lesa v sobotu 13.4.

-po brigádě zpracování fotodokumentace, info na web, ČSOP, ÚZ, NSZM

-příprava medializace TV Metropol, ČR Regina a tisku ( Náš Region, LtN) – vyhledávání kontaktů v médiích, první domluvy, příprava prezentace, nekonečné upřesňování formy, typu, uvedení, četnosti repríz a ostatních podrobností smluv s Naším regionem, Čro Regina, TV Metropol

KVĚTEN 2013

-pokračování domluv medializace, konečná podoba inzerátu, rozhlasového a televizního spotu

-podrobná příprava podkladů a následně okruhů rozhovoru pro spot TV Metropol

-natáčení spotu TV Metropol v úterý 21.5., společně s Michalem Hartmanem – předsedou o.s. a paní Ivou Hájkovou z ÚMČ P21

-obratem korektury a souhlas s uveřejněním

Uf!! první zkušenost s kontaktováním a spoluprací s médii v souvislosti se zahájením projektu LG II je úspěšně za námi, výsledkem je:

inzerát v Našem Regionu – 10/2013

půlminutový spot v ČRo Regina – vysílání dle odsouhlaseného mediaplánu 12. – 19.5.2013
– v příloze na konci této stránky

2,5 minutový spot TV Metropol pro Pražský expres, vysílání 24.5. a pak v reprízách 27.a 30.5 .2013
– nepodařilo se mi nahrát pro přílišnou velikost

A je čas naučit se používat internet banking, což se při mém technickém nadání ukázalo být neobyčejně obtížné… Po mnohých útrapách ale 1.platba Našemu Regionu úspěšně proběhla. Hurá!

-s Evou Danielovou vybíráme přímo v obchodě Romantika / výtvarné potřeby na Blatově/ barvy a čtvrtky pro děti na výkresy ke grantu a já vše následně objednávám

Pouštím se do nekonečného listování internetem a vyhledávání výrobců recyklátů a dřevěných prvků pro LGII

-sepisuju a odesílám žádost o spolupráci RMČ týkající se tabulí v intravilánu

-přípravuju výběrové řízení pro infotabule a sezení

Při konfrontaci dnešních cen dřevěných výrobků, natož prvků z recyklovaných materiálů, s cenou předpokládanou v naší žádosti, na mě jdou mrákoty. Po roce od zpracování žádosti se dnes pohybujeme v dvojnásobných cenách… Složitě vyhledávám firmy zabývající se výrobou recyklátů. Dvě prima firmy jsou na Slovensku, v Čechách to vypadá beznadějně – výrobci dodají pouze komponenty, celou ceduli aby pohledal. Nakonec uspěju s dotazem na webových stránkách prokjektu Recyklační aleje v Českých Budějicích. Odpovědí mi přijde kontakt na českého výrobce.

S dřevěnými výrobky jsem takové štěstí neměla, nadace zabývající se dřevem, kterou jsem požádala o kontakty na české výrobce, mi neodpověděla. Kontakty jsem tedy pečlivě vybírala z nabídky na internetu.

Začínám poptávat recykláty, ceny několikanásobně překračují naše prostředky. Schvalovací úřední kolečko pro umístění cedule v obci vypadá hrozivě: projektová dokumentace, vyjádření OŽPD P21 a OŽP MHMP, vyjádření síťařů. Cena jedné tabule tak ještě vzroste  o zaplacení projektové dokumentace.  Posledního května se tedy obracím na garanta grantu – Bc. Konečnou z MŽP – se žádostí o konzultaci a navrhuji úpravu počtu cedulí v intravilánu.

Zita Kazdová
koordinátorka projektu

3.6.2013


momentky z nahrávání spotu TV Metropol – s televizním štábem sedí předseda STROMu Michael Hartman
a kráčí paní Iva Hájková z Odboru školství, kultury a Místní agendy 21 našeho úřadu

Újezdský STROM o.s.

Spolek pro Trvalý Rozvoj a Okrašlování Městské části Praha 21, o.s.

Čenovická 2145, 19016 Praha 9 -Újezd nad Lesy

IČ: 27 02 01 18
číslo registrace: VS/1-1/62709/05-R


VYPISUJE


Poptávkové řízení – dřevěný mobiliář pro naučnou stezku


v rámci realizace grantu z Revolvingového fondu MŽP s názvem „Lesní galerie II aneb Klánovickým lesem krok za krokem“.


Pro tyto účely poptává:

 1. 60 ks  informačních dřevěných tabulí na jedné noze – do lesního terénu

 2. rozmístění a upevnění 60ti informačních tabulí v lesním terénu

 3. 5 ks dřevěného setu na sezení – dvě lavice se stolem – do lesního terénu

 4. 5ks odpadkových košů – do lesního terénu

 5. rozmístění a upevnění 5ti setů a 5ti košů v lesním terénu


Hlavním hodnotícím kritériem je:

1.ekonomická výhodnost nabídky – jsme limitováni financemi přiděleného grantu

2.kvalita provedení – zejména odolnost proti běžným vandalským útokům ( odtržení tabule, vyvrácení z ukotvení atd.)

3.komplexnost nabídky


Nabídky prosím zasílejte mailem koordinátorce projektu z Újezdskému STROMu na adr.

zita.kazdova@gmail.com

v kopii: iva.hajkova@praha21.cz


od 10.6.2013 do 16.6.2013


vyrozumění o výsledku výběrového řízení pošleme emailem do 19.6.2013 na kontakt uvedený v nabídce


Plné znění poptávkového řízení najdete v příloze této stránky.


Zita Kazdová

koordinátorka projektu

Újezdský STROM o.s.

www.ujezdskystrom.info

tel. 773 67 30 43., e-mail: zita.kazdova@gmail.com

V Újezdě 9.6.2013


Projekt LG II je vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu MŽP.

Za obsah tohoto sdělení je výhradně odpovědný Újezdský STROM o.s. jako příjemce grantu

a nelze jej v žádném případě považovat za názor MŽP.

Poptávkové řízení bylo uzavřeno 16.6., nabídky byly vyhodnoceny a 19.6. jsme všem zúčastněným poslali poděkování a  odpověď.  V řízení zvítězila nabídka fy SEJO Josefa Sedláčka.

ČERVEN 2013

Kromě probíhajícího a posléze zdárně uzavřeného poptávkového řízení na dřevěný mobiliář jsme v prvním kole vybrali 70 dětských výkresů pro další grafické zpracování.

Na MŽP se změnil garant pro náš grant, místo paní Konečné, která nás provázela od začátku, nás má nyní na starosti paní Suchopárková. V jednání o tabulích v intravilánu jsme zatím nijak nepokročily.

Právě kvůli těmto tabulím, plánovaným v obci, jsme s pí Hájkovou jednaly na OMI a SÚ našeho úřadu. Z předložených deseti umístění se jako vhodné jeví pět míst bez kolize s inženýrskými sítěmi. K povolení umístění tabulí je nutný dále jednoduchý projekt – technický nákres s parametry a se zakreslením do terénu a dále schvalovací a povolovací kolečko ( správce inž. sítí, telefonica, OŽPD P21, OŽP MHMP a zpět na SÚ)

Připravuji a vyhlašuji poptávkové řízení na grafické zpracování cedulí.

20.6.2013

Újezdský STROM o.s.

Spolek pro Trvalý Rozvoj a Okrašlování Městské části Praha 21, o.s.

Čenovická 2145, 19016 Praha 9 -Újezd nad Lesy

IČ: 27 02 01 18
číslo registrace: VS/1-1/62709/05-R


VYPISUJE


Poptávkové řízení –

grafické zpracování informačních desek, jejich výroba, umístění v terénu

a připevnění k  podkladu –pro naučnou stezku


Občanské sdružení Újezdský STROM o.s. (IČ: 27 02 01 18 ) v rámci realizace grantu z Revolvingového fondu MŽP s názvem „Lesní galerie II aneb Klánovickým lesem krok za krokem“, vypisuje poptávkové řízení na grafické zpracování informačních cedulí, jejich výrobu, umístění v terénu a připevnění k podkladu.


Pro tyto účely poptává:

 1. grafické zpracování

 2. výrobu

 3. rozmístění v lesním terénu a upevnění 60ti informačních desek na dřevěný podklad

 4.  rozmístění v intravilánu a upevnění 10ti informačních desek na podklad z recyklátu


Hlavním hodnotícím kritériem je:


1.ekonomická výhodnost nabídky – jsme limitováni financemi přiděleného grantu

2.kvalita provedení – zejména odolnost a stálost vzhledem k povětrnostním podmínkám a odolnost proti běžným vandalským útokům – podrobnosti v textu přílohy

3.komplexnost nabídky

Nabídky prosím zasílejte mailem koordinátorce projektu z Újezdskému STROMu na adr.

zita.kazdova@gmail.com

v kopii: iva.hajkova@praha21.cz


od 21.6.2013 do 28.6.2013

vyrozumění o výsledku výběrového řízení pošleme emailem do 3.7.2013 na kontakt uvedený v nabídce


Věnujte prosím pozornost plnému znění poptávky,

včetně upřesňujících parametrů, které je přílohou této stránky.


Zita Kazdová
koordinátorka projektu
Újezdský STROM o.s.

www.ujezdskystrom.info

tel. 773 67 30 43., e-mail:
zita.kazdova@gmail.com

V Újezdě 20.6.2013

Projekt LG II je vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu MŽP.

Za obsah tohoto sdělení je výhradně odpovědný Újezdský STROM o.s. jako příjemce grantu

a nelze jej v žádném případě považovat za názor MŽP

Poptávkové řízení bylo uzavřeno 28.6. Po konsultaci s pí Suchopárkovou z MŽP o platnosti poptávky, v níž odpověděla jedna firma, druhá odpověděla, že nemá zájem a třetí se ani po urgenci neozvala, byla vítězem řízení uznána fa Reklama-Zajpt.


Pokračuje telefonická a mailová domluva ke změně projektu ve smyslu zmenšení počtu tabulí v intravilánu z původních 10 na 5 ks. Písemná žádost adresovaná Ing. Miloši Křepelkovi, řediteli Odboru ekonomických a dobrovolných nástrojů MŽP, je odeslána v pondělí 24.6.2013 s potvrzením ÚMČ, v kopii mailem pí Suchopárkové. Vyžádané doplnění o přehled poptávky výrobců recyklátů odesílám mailem 9.7. a kladnou odpověď z MŽP získáváme 5.8.2013. Hurá! I tak je zdržení v harmonogramu týkající se tabulí v intravilánu 2-3 měsíce…

ČERVENEC – SRPEN 2013

Připravuji smlouvy o dílo na výrobu dřevěného mobiliáře a grafiky, po četných konsultacích jsou smlouvy hotové a podepíši je jak s p.Sedláčkem, tak s p.Zajptem. Oběma firmám v souladu s podmínkami smlouvy vyplácím zálohu – internet banking už jsem zvládla :-), musím uznat, že je to docela fajn.

Připravuju „trasování“ – to je achilova pata mé práce! Neumím to ani trochu a mé představy o tom, jak to udělám, se ukazují být naprosto nereálné. Místo toho, abych trasu znova a znova procházela a přímo na místě si dělala body do mapy, potřebuji opačný postup: elektronické zakreslení s vynesením bodů jednotlivých zastavení a teprve pak ověření v terénu. Přesto absolvuju dlouhou a strastiplnou cestu do neprobádaných končin Klánovického lesa v újezdském katastru, který ale leží za tratí – na „klánovické“ straně. Jsem nadšená z rozmanitosti a divoké krásy různých úseků lesa ( bažiny, travnaté lesní palouky, divoké i téměř „parkové“ části lesa), ale obávám se, že pro bezpečný pohyb po budoucí stezce LG II budou použitelné jen trasy stávajících turistických cest, či širokých cest pracovních. Jako průzkum dost dobrý, ale praktický výsledek pro posun v trasování je nulový…

S Lucíí a Evou jsme provedly konečný výběr a sestavu dětských obrázků, které budou na tabulích v lese. Výkresy jsem předala panu grafikovi, který mi obratem hlásil, že už obrázky skenuje a připravuje.

11.7. se scházíme s pí Hájkovou na důležité koordinační schůzce k plnění harmonogramu a kontrole plateb z grantového účtu. Znova a znova si přepisuju své úkoly „step by step“, protože je toho opravdu hodně a velmi rozmanitého a většinu dělám poprvé.

Po chladném a deštivém začátku léta uhodila vedra. Ve vytopených prostorách naší domácnosti se rozrůstá plíseň, vyřizujeme žádost pro pojišťovnu a postupně vše vyklízíme. Zdravotní stav mojí maminky se mění adekvátně změnám počasí. Pro celou rodinu je to náročné období, tíži všední péče i všech excesů ale nesu já.

Texty básniček průběžně vytváří Lucka Černá, jako se správným autorem je s ní ale obtížná domluva na úředních náležitostech, které grant vyžaduje. Většina spolupracovníků se mi rozprchla na prázdniny a má velkou radost, když jim neustále volám do zahraničí nebo na chaty a rodinné výlety…

Začátkem srpna konečně můžu oslovit firmu Rajan Eko s objednávkou pěti tabulí z recyklátu, které budou rozmístěny v intravilánu Újezda nad Lesy. Uf.

Donor našeho grantu – MŽP – prochází organizačními a personálními změnami ministra Chalupy. Po pádu vlády a ustanovení vlády presidentské se 10.7.2013 ministrem ž.p. stává Chalupův náměstek Podivínský. Svůj názor na činnost a aktivity MŽP od r. 2010 zde ventilovat nebudu, omezím se na konstatování, že organizační a personální veletoče postihují i náš grant, minimálně ve změnách garantů a obtížně nabíhající komunikaci. Situace se snad trochu stabilisuje, příslibem je i následující mail z MŽP 12.7.2013:

Vážená paní, vážený pane,
ráda bych Vás touto cestou upozornila na změnu kontaktních údajů správce Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Tyto změny byly způsobeny částečnou vnitřní reorganizací Ministerstva životního prostředí, přičemž Odd ělení programů EU bylo převedeno z Odboru fondů EU do Odboru ekonomických a dobrovolných nástrojů. V souvislosti s tím byl aktualizován “Manuál pracovních postupů pro granty z RF MŽP”. Nejnovější verzi manuálu Vám zasílám v příloze, kontaktní údaje naleznete na straně 8. Přestože se jedná o manuál pro 13. výzvu, informace o realizaci a monitorování projektu zůstávají neměnné.

S případnými dotazy k realizaci projektů spolufinancovaných z RF MŽP se prosím nově obracejte zejména na tyto osoby:
Ing. Moniku Suchopárkovou: monika.suchoparkova@mzp.cz, tel.: +420-2-6712-2887
Bc. Hanu Urbanovou: hana.urbanova@mzp.cz, tel.:+420-2-6712-2010
Jolanu Hátlovou: jolana.hatlova@mzp.cz, tel.: +420-2-6712-2245 

Děkuji a jsem s pozdravem
Ing. Monika Suchopárková

.musím se ovšem prokousat novým Manuálem. Mám vztek, ten původní jsem si barevně podtrhala a začla jsem se v něm už orientovat…Začnu tabulkami a formuláři k průběžné zprávě, do konce srpna bych ji chtěla sepsat a odevzdat. A kontrolou svého seznamu činností. Pocit, že něco v grantu zapomínám, nestíhám nebo dělám blbě je už půl roku nedílnou součástí každého mého dne 🙂

Zita Kazdová

koordinátorka projektu
7.8.2013


SRPEN – ZÁŘÍ 2013

Konečně je podepsaná smlouva s Rajan Eko – výrobcem tabulí z recyklátu. Při dolaďování smlouvy, technických detailů a termínů si telefonuju několikrát denně už nejenom s jednatelem p.Morongem, ale i s majitelkou paní Janichovou a s technikem panem Skácelem. Ačkoli mě musejí mít plný zuby, jsou všichni opravdu milí a domluvíme se na všem. Za největší úspěch považuju zajištění 3mm vůle v tabuli, aby na ni mohla být pohodlně připevněna infodeska téhož rozměru (1 x 1,6m) a přeměna kotvení jedné tabule – ta, která půjde do Levelu, nebude pevně betonovaná, ale mobilní s podstavcem do interiéru. Tyhle „drobnosti“ se vynoří až v průběhu rozběhnuté výroby a koordinování měnících se zadání, ale nakonec by mohly zabít celý projekt. Takže zase uff.

Komunikace s MŽP se zklidnila, zdá se že vše funguje, paní Suchopárková vykazuje velkou míru trpělivosti s mými dotazy:-)

Pokračuje spolupráce s grafikem, máme oskenované hlavní obrázky ( 100ks), ale barvy jsou poněkud divoké. Bude s tím ještě práce…

Musím se donutit zpracovat texty na pět intravilánových tabulí. Nápady se mi honí hlavou, musím k tomu sednout a tři dny nedělat nic jinýho. Pak teprv naskakujou souvislosti a pentlí se nápady jeden na druhý a výsledek má hlavu a patu – kde ty tři dny psaní najdu? Prozatím mám svolení od pana Tomaidese a Aleny Váňové, že můžu požít Střípky a web jako zdroje… Texty jsou hotové, včetně přípravy textů na web. Dokud nebudou vytištěné, pořád dokola se k nim vracím.

Konec srpna je ve znamení příprav průběžné zprávy ( hrůza č.1) a úředního kola pro schválení umístění tabulí v obci ( hrůza č.2). S třetí, dlouhodobou hrůzou neboli trasováním, konečně zatočím podle svého. Ve čtvrtek 22.8. na pracovní schůzce s p.Sedláčkem získám velkou lesnickou mapu s rastrem a jmény lesních cest a strávím čtyři hodiny na kole v lese. Projedu a zaznamenám si všechny tři okruhy a najdu schůdné a vhodné cesty. Doma vše barevně zakreslím. Na základě této přípravy vyrazíme v neděli 25.8. tři holky na kolech ( Eva D, Lucka a já) za drobného deště na trasu budoucí LG II. Tentokrát jsme v lese tři a půl hodiny – vedu naši skupinku už najisto – a Eva vše zaznamenává na GPS. Jsme dost vyřízený a rodiny zanechané doma bez nedělního oběda nám to ještě osolí – každá po svém:-) Ale podklady mám a s manželovou pomocí (a velkým cirkusem nad mojí technickou neschopností) posledního srpna můžu poslat p.Zajptovi a p.Sedláčkovi digitální mapu i se zakreslenými okruhy. Má ještě mouchy a dodělávky, ale strašák trasování už padnul. Malého zadostiučinění se mi dostane, když nikdo neumí aplikaci s trasou otevřít. A přitom je to tak prosté, milý Watsone :-)))

Září znamená dokončení průběžné zprávy se všemi přílohami a společně se žádostí o vyplacení druhé zálohy odeslání na MŽP. Zprávě jsem zatím věnovala 11hodin práce, pár hodin mě ještě čeká – než sepíšu, vyplním a nahraju všechny texty, tabulky, účty a dokumenty. Září také znamená zahájení prací na „informovanosti“, tj. přípravě brožury, kalendáře a plakátu. Poptávkové řízení je vyhlášené, na další koordinační schůzce v pondělí 16.9. jsme si vyjasnily vzhled, zpracování a obsah propagačních materiálů, uvidíme, kdo naše představy nejlépe naplní. O úřadování v souvislosti s povolením na umístění tabulí po obci budu psát příště. Teprve to začíná – opakovaným bádáním v katastru a žádostí a návrhem smlouvy s MČ P21.

Zita Kazdová
koordinátorka projektu
18.9.2013Újezdský STROM o.s.

Spolek pro Trvalý Rozvoj a Okrašlování Městské části Praha 21, o.s.
Čenovická 2145, 19016 Praha 9 -Újezd nad Lesy
IČ: 27 02 01 18
číslo registrace: VS/1-1/62709/05-R

VYPISUJE

Poptávkové řízení – informační a propagační materiálypro grantový projekt Lesní galerie II


Občanské sdružení Újezdský STROM o.s. (IČ: 27 02 01 18 ) v rámci realizace grantu z Revolvingového fondu MŽP s názvem „Lesní galerie II aneb Klánovickým lesem krok za krokem“, vypisuje poptávkové řízení na výrobu informačních a propagačních materiálů.

Pro tyto účely poptává:

 1. 3 000 ks obrázkové brožury

 2. 1 000 ks stolního kalendáře na r.2014

 3. 100 ks jednostranného plakátu formátu A4

Jedná se o
zpracování grafického návrhu

-výrobu výše uvedených tiskovin

-přednostně z recyklovaného papíru.


Hlavním hodnotícím kritériem je:

1.komplexnost nabídky
2.kvalitní provedení odpovídající obsahu – prosíme o zaslání ukázky prací, případně odkazu na již provedenou práci
3.cenová dostupnost – jsme limitováni rozpočtem grantu

Doba plnění předmětu zakázky:

kalendář do 30.11.2013
plakát do 31.1.2014

brožura do 24.2.2014

Nabídky prosím zasílejte mailem koordinátorce projektu na adr.

zita.kazdova@gmail.com

v kopii: iva.hajkova@praha21.cz

od 18.9.2013 do 25.9.2013

vyrozumění o výsledku výběrového řízení pošleme emailem do 27.9.2013 na kontakt uvedený v nabídce

Později doručené nabídky nebudou zařazeny do hodnocení nabídek.


Věnujte prosím pozornost plnému znění poptávky včetně upřesňujících parametrů ( poptávkové řízení_informovanost LG II..), které je v dokumentu přílohou této stránky.

Zita Kazdová

koordinátorka projektu
Újezdský STROM o.s.

www.ujezdskystrom.info

tel. 773 67 30 43., e-mail: zita.kazdova@gmail.com

V Újezdě 17.9.2013


Projekt LG II je vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu MŽP.

Za obsah tohoto sdělení je výhradně odpovědný Újezdský STROM o.s. jako příjemce grantu

a nelze jej v žádném případě považovat za názor MŽP.

Poptávkové řízení bylo uzavřeno 25.9., nabídky byly vyhodnoceny a 27.9. jsme zúčastněným poslali poděkování a  odpověď. 
V řízení zvítězila nabídka fa BETIS Jiřího Proseckého.


z Újezdského zpravodaje 10/2013


ZÁŘÍ, ŘÍJEN, LISTOPAD 2013

Stěžejní zprávou je dokončení a odeslání Průběžné zprávy spolu s žádostí o vyplacení druhé zálohy z MŽP. Po vyžádaném doplnění a ujasnění nejasností ( povedlo se mi například uvést číslo běžného účtu STROMu místo účtu grantového aj.) byla Průběžná zpráva schválena ( info od Ing.Kalábkové z MŽP dne 23.10.2013) a když jsem začátkem listopadu kontrolovala účet, s radostí jsem zjistila, že přilétla i druhá záloha platby. Prima. Navíc byl STROM pochválený, že „…Zbytek zprávy ( pozn.: před doplněním ) je v pořádku a dokumentace k projektu je přehledně vedena, dobrým zdrojem o postupu prací je také deník na webových stránkách.“ Prima, prima. Takže s novou chutí do práce!

V zástupu restů výhružně stojí Informovanost a Dřevěný mobiliář, za nimi se hemží koordinační schůzky, domluvy, nekonečné maily a telefonáty, zpracovávání dokumentace…a strašák obíhání povolení siťařů pro pět tabulí v obci.

S firmou BETIS, kterou jsme vybraly v poptávce na výrobu kalendáře, plakátu a brožury ( tj.“Informovanost“) jsem si ujasnila představu o použitém materiálu ( recyklovaný papír různé síly a zpracování), obsahu a celkovém vzhledu výstupů. Do práce v tiskárně se s vervou vložila i Lucka se svými redaktorskými i občanskými zkušenostmi a moc mi pomáhá.

Já lítám po lese se dvěma pracovníky fySEJO – p.Šťastným a p.Florianem, kteří vyrobili dřevěný mobiliář a teď budou upevňovat tabule v terénu. Během měsíce absolvujeme tři kola označování v terénu – pro růžový, modrý a oranžový okruh naučné stezky. Pěšky a na kole, barvou a kolíky označujeme místa pro zabetonování tabulí. Protože jsem založením poněkud úzkostná, předtím, než vláčím oba pány po lese, celou trasu si sama projdu a předeznačím. Tímto způsobem jsem za 6 dní strávila na trase asi 20 hodin. To by bylo velmi příjemné, nebýt ostatních povinností, spojených s grantem, i s tunou povinností mimo grant.

 
Po zabetonování prvních tabulí na mě jdou mrákoty, protože se dají vyviklat tlakem ruky! S pane Sedláčkem (SEJO) stav zkontrolujeme, zapíšeme a dohodneme se na nápravě. Ta se povedla, začátkem listopadu jsou 2/3 tabulí v zemi a ani se nepohnou. Pět již hotových odpočinkových sezení necháme přes zimu uskladněných ve výrobě, dohodli jsme se, že je rozmístíme na začátku příštího roku.


Zmíněné domluvy, schůzky, maily a telefonáty se dál proplítají, pořád je někdo z rodiny a blízkých přátel nemocný nebo nemohoucí, stupňuje se tlak ostatní nevykonané práce – pro veřejný zájem i pro rodinu. Ve vší té horečné činnosti se stále nemůžu rozloučit s texty na infotabule v obci, pořád je doplňuju a aktualisuju. Píšu další texty pro kalendář, pro ÚZ, pro spřátelená sdružení… a – nestíhám kolečko síťařů. Končím záznam pro web a jedu dál podle seznamu.
ZK, 7.11.2013


LISTOPAD a PROSINEC 2013

Zbytek listopadu a prosinec byl horečný, práce pro LG II mě provázela prakticky každý den. Celkový počet hodin mé práce za listopad je 39h., za prosinec 30h. Podle smlouvy mám mít 12,5h měsíčně…

Jak projekt pokračuje, události se stávají stále košatějšími a nabírají na dramatičnosti. Osobně bych se bez dramat obešla a dala přednost zcela hladkému průběhu. Ale to se snad vydaří jen profesionálům, kteří k prováděné práci mají odstup. Pro nás, speciálně pro mě, která se do všeho vždy zanoří až po uši, je Lesní galerie docela napínák.

Informovanost pokračovala pověřením Evy Danielové vytvořením náplně pro web projektu. V BETISU vzniknul krásný kalendář, doplnili jsem netradiční svátky do kalendária, grafika se též povedla. Po třech korekturách šla grafika kalendáře na osvit, vrátila se a celá várka byla vytisknuta. Ale ouha! Na osvitu jej naskládali pěkně popořadě 1. týden, 2., 3. atd, takže při obracení stránky by se musel obracet celý kalendář…Snažíme se vymyslet, jak by se tato katastrofa dala zužitkovat, ale marně. Musí se vytisknout celá nová várka. Z ořezků a zbytků papíru budou vytvořeny záložky a rozvrhy, které budeme používat v informovanosti a medializaci po celých pět let. Vícenáklady na záložky a rozvrhy ještě nebyly vyčísleny, zkažený tisk rozpočet neovlivní. Ale zkaženého papíru a práce je mi upřímně líto. Doplnila jsem zakázku do BETISU o 15 zatavených info – jakýchsi provizorních cedulek na tabule po lese na nejfrekventovanějších místech, do doby, než budou instalovány definitivní cedule. K dispozici je mám od 30.12. Je to další vylepšení informovanosti nad rámec objednávky, zatím nevyplaceno. Mezitím mě deprimují vandalské útoky na stezce LG I, cedule 1.-3. byly poškozeny a cedule divočák nakonec byla úplně stržena a rozbita. Je to frustrující. Domlouvám se s MČ a školou na společném postupu – podáním podnětu Policii i preventivních a výchovných opatřeních.

Kalendáře byly z BETISu dodávány na etapy od pátku 6.12., vypracovaly jsme rozpis, jak a komu budou rozdány – především škole, pak místním neziskovkám a dobrovolníkům jako solidární gesto, dále po obci a nejbližším sousedům, něco budeme posílat i poštou.

Akce ve škole byla skvělá, během dopoledne ve čtvrtek 12.12. jsme s Ivou a Evou a s p.ředitelem na II.stupni rozdali 610 kalendářů dětem, paním učitelkám a vychovatelkám, které se na výtvarných pracech podílely. Holky měly vše skvěle připraveno, bez nich bych byla úplně ztracená. Děti i dospělí měli opravdovou radost, vše bylo velmi přátelské a po celé škole zavládla předvánoční atmosféra. Jeden ze zatím nejhezčích okamžiků práce na grantu!


Do konce prosince jsme rozdali kalendry části komisí a spolupracujícím lidem, místním dobrovolníkům.

Síťaři: to je maraton vytváření a kompletace dokumentů, zpracování písemných žádostí včetně technických zpráv pro většinu sítí a podávání el.žádosti Telefónica a Eltodo. Následné obíhání – podrobnosti viz protokol. Na počkání vyřízeno jen MV a VUSS, Telefonika následně přes dopisování a telefonáty, PRE i po osobní domluvě dosud nemám a Eltodo má 30 dní na vyřízení – sláva, 17.12. ráno si pro vyjádření jedu na Novodvorskou. Je evidentní, že se zadrhneme s tabulí č.3 u nádraží – tam vede snad i ropovod… Slibovaný hladký průběh vyřízení na našem SÚ se ukázal být iluzí, po několika bezesných nocích jsem to vzdala a rezignovala jsem na harmonogram. Všechno se zdrželo, nevejdeme se do vybarvených políček, ale i když nejedem přesně podle rozplánovaných měsíců, nakonec bude vše včas hotovo. Přestala jsem s tím nervovat, stejně to ničemu nepomůže.

Recyklát: domluvila jsem se s Rajanem, že tabule pouze přivezou, nemáme povolení a nechci jim platit penále za uskladnění. Takže montáž jsem domluvila výhledově s p.Sedláčkem, uskladnění zatím v polydomě Na křižovatce ( majetek MČ) Platba Rajanu bude o tu montáž snížena. Tabule přivezli v pondělí 2.12., ale nikomu to neřekli. Tudíž zmatek, běžela tam pí Hájková, já se k přebrání dostala až 4.12. Tabule jsou v rozloženém stavu, požádala sem o dodací list a návod k sestavení, návod už mám, cedule jsou zaplacené. Jak tam tak leží v kusech v kotelně a vůbec nevypadají jako tabule, nemám z nich radost ani za mák. Vidím jen recyklované problémy.

Ale největší ránu jsem dostala z místa, odkud bych to věru nečekala. Z OŽPD, od vedoucího odboru Ing.Březiny. On si s LČR domluvil vytvoření a instalaci tří infotabulí o lese, aniž by cokoli řekl nám, KŽP či komukoli jinému. Já jsem se o existenci tabulí dozvěděla zcela náhodně – přes p.Sedláčka, protože p.Šťastný ty cedule vyráběl. Opakovaně jsem se pokoušela s p.Březinou domluvit a projekty zkoordinovat, vždy mi uhnul a lup ho! Tabule už stojí! Zatím jen nosiče bez textů. V Pilovské, u nádraží a – jak jinak – ve Velimské… Totální dublování umístěním tabulí. Vyměnili jsme si s p.Březinou další maily, nakonec jsem se obrátila přímo na LČR a na poslední chvíli domluvila alespoň minimální odkazy v textech vzájemně na projekty. Mám vztek a je mi to líto, že úředník, ke kterému se všechny informace scházejí, neumí a nechce projekty koordinovat. Takto se mnohé informace překrývají a hustotu cedulí budeme mít snad nejvyšší na světě. Harmonogram je definitivně pohřbený ve všech probíhajících úkolech..

Během jednoho dne se domluva na textech najednou rozhořela do obrovského problému, do kterého byla zapojena doteď nic nechápající KŽP a samospráva obce a domluvy, hádky a upravování textů pokračovalo až do pondělí 9.12., kdy jsem se účastnila závěrečné korektury textů ( přejatých z LHP, doplněných o historii a odkaz na LG). Další zprávy už nemám.

Územní řízení pro umístění tabulí v intravilánu pokračuje zpracováním a kompletací žádosti pro SÚ MČ P21 (18.12.) a podáním na OŽPD MČ P21 (30.12.). Zbývá žádost na OŽP MHMP, do konce roku to už nestihnu…

Po telefonické konsultaci s Ing.Suchopárkovou jsem sepsala a 23.12. odeslala na MŽP takovou „malou průběžnou zprávu“ se žádostí o přesuny financí a informací o posunech v harmonogramu. Celkový rozpočet, ani délku trvání grantu tyto změny neovlivní. K žádosti jsem přiložila náš krásný kalendr, jako poděkování za vstřícnost. Doufám, že všem obdarovaným udělá stejnou radost jako mně.

Tím končím rok 2013 s LG II. Ahoj v lednu 2014.

LEDEN – ÚNOR 2014

Jak projekt postupuje do finiše v r.2014, události, termíny i komplikace se zahušťují a někdy skrz tu mlhu cíl mizí v nedohlednu.

Leden začal jako vždy chřipkou a umisťováním upoutávek na LG II na tabule po lese. Couráním po stezce se chřipka rozhodně nevyléčila, takže další měsíc nestojí za nic.

Putování k souhlasu s umístěním intravilánových tabulí – po změně umístění TAB5 a změně kotvení TAB3 už jen ke dvěma – se na začátku roku překulilo zázračně rychle přes OŽPD P21 (díky!) – hlediska: ochrany zeměď půdního fondu, lesů a lesního hospodářství, odpadového hosp., ochrany ovzduší, ochrany přírody, provozu na pozemních komunikacích, vodoprávního úřadu. Na OŽP MHMP si vyjádření ze stejných hledisek pobylo standardních 30 dnů. Dlouhá cesta byla pak šťastně zakončena během týdne na SÚ P21 (díky!) a 18.2.2014 mám v ruce souhlas s umístěním TAB 1 a 2.
Jupíí! Ponaučení? NIKDY VÍCE velké infotabule pevně betonované do terénu v intravilánu obce !


O nezištnou propagaci projektu LG II se zasloužil vedoucí OŽPD P21 Ing.Březina – na obecním webu ( kde může
publikovat pouze úřad) vypsal svou obhajobu ve věci totální nedomluvy k intravilánovým tabulím jako reakci na našem webu prezentovaný deník o postupu grantu.


Kdybych na obecní web mohla, napsala bych tam, jako to ve skutečnosti bylo, a p.Březinovi se omluvila za pošetilá očekávání, která jsem na výkon jeho funkce měla. Takto jsem odpověděla mailem p.Březinovi a – sem ( zkráceně ) to, co se přímo dotýká realizace projektu LG II:

…Při rozvaze o umístění intravilánových tabulí projektu LG II jsem počítala s pátou tabulí k Ježkově parku a nabídla OŽPD možnost prezentace textů na této ceduli, aby byla informace o arboretu součástí systému informačních cedulí po Újezdě. Tato předběžná domluva platila ještě v srpnu 2013 ( projekt LG II je realizován od března 2013), začátkem září 2013 už nikoli a já musela hledat jiné umístění pro pátou tabuli. Proto byla pátá tabule přesunuta do Velimské na plochu LČR, a teprve když se toto vyjasnilo, mohlo vypuknout schvalovací kolo k souhlasu s umístěním intravilánových tabulí…A na tuto situaci plynule navázala naprostá nedomluva z Vaší strany k tabulím LČR a textům, které podle informací od Ing.Žida byly od začátku Vaše záležitost, nikoli LČR….

Podle Vašich odpovědí si myslím, že žádný grant na arboretum neexistuje a v době, kdy jste odmítl nabídnutý prostor v již probíhajícícm grantu LG II, též neexistoval. Výsledkem je to, že u arboreta nebude žádná informace a ve Velimské budou vedle sebe dvě tabule, u kterých se na poslední chvíli a zcela náhodou podařilo upravit texty tak, aby na sebe trochu odkazovaly a na té lesácké nebyly staré články z ÚZ informující o historii kostelíka v Klánovicích, s nimiž jste původně počítal….

Následnou kafkovskou komunikaci s p.tajemníkem a zjištění, že na tabulích LČR není zakreslená přeložená červená turistická značka, zde dále rozvádět nebudu… Ponaučení? Úředníci čtou náš web – prima!

Intravilánové tabule zatřetí a začtvrté:
provedli jsme předmontážní kontrolu uskladněných komponentů a zjistili závažné nedostatky. Kontaktovali jsme výrobce Rajan EKO, technik přijel a vše zjistil na místě – o provedené kontrole máme zápisy. Přislíbil nápravu a kompenzaci ve formě předělání jedné tabule pro nadzemní kotvení. Montáž a úprava tabulí proběhla za jeho účasti ve čtvrtek 20.2.2014. Vlastní rozmístění v terénu a upevnění bude provádět místní firma. Ponaučení? Na projektech tohoto typu je po všech stránkách praktičtější pracovat s místními firmami.

Zároveň řešíme možnou kolizi zejména intravilánové tabule č.3 u nádraží ČD s probíhající Modernizací trati. Modernizace byla zahájena cca před 10ti lety a doputovala po několikaletém zdržení v Úvalech právě v letošním roce do Klánovického lesa. Řešení možných kolizí s naučnou stezkou jsou nyní na denním pořádku, protože robíhá rozsáhlé kácení a demolice objektů v zájmové oblasti  LG. Ponaučení? Některé okolnosti jdou ovlivnit velmi málo nebo vůbec 🙁

Byly rozdány a rozeslány kalendáře – 1000 kusů – pozoruhodné je, jak málo obdarovaných na úřadech a institucích považuje za normální poděkovat…

Cedule k lesní části stezky a v únoru i k intravilánovým tabulím procházejí složitými, několikakolovými korekturami Evy D.a mými a jsou připraveny k výrobě. Jsou moc krásné.

V terénu jsou rozmístěny odpočinkové sety. Již hotové byly přes zimu pod střechou – při způsobu letošní zimy zcela zbytečně…

Na web i do brožury jsme se rozhodli doplnit i mapové podklady…desítky hodin práce navíc. Pro mě nejstravitelnější je obcházení všech tabulí na trase s půjčenou GPS a zaznamenávání jejich přesné polohy.

Webové stránky mají všechny podklady a postupně vznikají. Proces je náročnější, než jsme předpokládali – propojujeme celou Lesní galerii, tj původní část z r. 2012 s nynější LG II. a propojujeme ji i s obecním webem.


Probíhají úpravy textů a korektury Brožury. Byly vytvořeny dva druhy plakátů – pozvánek – na vernisáž a na otevření v terénu.

Jsou zadány inzeráty do Našeho Regionu a Literárních novin u příležitosti otevření LG II. Budu zadávat předjednané spoty do ČRo Regina a TV Metropol.

Připravujeme program slavnostní vernisáže 7.3.2014 – asi hodinový – v kulturním domě a muzeu Na křižovatce a harmonogram otevření stezky v terénu 22.3.2014. Vzhledem k tomu, že celá oblast okolo nádraží a trati se mění ve staveniště, otevření stezky v terénu bude jen symbolické.

Požádala jsem MŽP o (doufám) poslední přesun financí a harmonogramu. Obtíže a komplikace s intravilánovými tabulemi ve všech fázích jejich přípravy, výroby a rozmístění jsou neobyčejné. A zásah „vyšší moci“ jak je napsáno v manuálu grantových projektů – konkrétně ve formě zemětřesení v souvislosti s Modernizací traťového úseku Praha Běchovice – Úvaly je ještě pozoruhodnější.

Přes všechny obtíže jsou všechny připravované výstupy tak „vymazlené“ a krásné, že mě naplňují radostí i když padám na pusu. Práce koordinátora za leden? 54,5 hodiny…přemýšlení, vymýšlení a pochůzky se nepočítají 🙂


ZK, 26.2.2014

ÚNOR – BŘEZEN 2014

7.3. 2014 od 18h proběhla vernisáž LG II, sál kulturního domu Level byl naplněný k prasknutí, výstava originálních obrázků pokračovala v Újezdském muzeu. Na vernisáž a otevření stezky v terénu byly pozvány všechny zúčastněné paní učitelky, ředitel a zástupkyně MZŠ a všichni pedagogové, všechny děti, které malovaly a namlouvaly texty LG, p.starosta a radní MČ P21, Komise RMČ, újezdské spolky a organizace, okolní neziskovky, spolky a aktivní občané, všichni výrobci LG II, Dr. Božková a Dr. Farkač z České zemědělské university – garanti obrázků LG I, Ing.Kalábková a Ing.Suchopárková z MŽP, ČRo a TV Met.

Průvodkyní večera byla Lucie Černá převlečená za muchomůrku, hrála místní kapela (velmi) mladých mužů Splash, děti recitovaly básničky z LG II – v jejich podání byly ještě legračnější než na papíře, takže i recitátoři sami se dost smáli, promítaly se obrázky a TV spot ze zahájení projektu v r.2013, paní učitelky dostaly růže a novotou vonící brožury LG II, děti bonbony a novotou vonící brožury LG II. Koordinátorka představila celý projekt a veřejně jsme poděkovali všem, kteří se na projektu podíleli. Před vernisáží a v jejím průběhu natočily spot a rozhovor TV Met a Čro Regina ( s koordinátorkou, paní učitelkou, autorem obrázku a návštěvníky vernisáže). Všichni se skvěle bavili, včetně překvapených reportérů, a návštěvníci, kterým se nechtělo domů, křepčili pod podiem až do chvíle, než kapela definitivně sbalila fidlátka.

Pozvánky, foto a TZ viz Vernisáž Lesní galerie II

22.3.2014 od 10h byla stezka LG II oficiálně otevřena v terénu. Sešlo se 30 – 40 lidí včetně dětí – vedle stavby železnice, před hospodou Smolík. Přivítání, představení projektu a veřejné poděkování všem, kteří se na projektu podíleli_koordinátorka, poděkování_pí Hájková ( spolupracovnce projektu na ÚMČ P21), přivítání a poděkování_p.starosta RNDr.Roušar.

Přestřižení mašle, společná obchůzka růžového okruhu, průběžné info, foto, zkouška QR kodů, poděkování a rozloučení. Vše moc povedené. Cílený výtrysk zloby a závisti, který se projevil posprayováním první cedule ( maliny) chvíli předtím, než jsme k ní přišli, byl přítomnými ohodnocen jako vrchol ubohosti.

Ve zcela netypickém březnovém počasí, v slunci, suchu a teplu kolem 20 stupňů, jsme si užili báječné dopoledne na nové stezce Lesní galerie II aneb Klánovickým lesem krok za krokem.

Poděkování a foto viz Lesní galerie II – otevřeno!

To, co předcházelo oběma akcím k otevření stezky a ukončení projektu vezmu zkratkou: domluvy a nedomluvy, schůzky, telefonáty, maily, organizování, dohadování se, nestíhání, nervy, dokončování, ponocování, velké nervy, celkem za únor 84,5h ve výkazu práce koordinátora. Březen ještě nekončí:-) MŽP potvrdilo poslední změnu projektu a přesun peněz, čeká mě thriller s posledními platbami a ukončením projektu do 31.3.2014. Pak už „jen“ napsat závěrečnou zprávu a s napětím vyčkat vyplacení tzv. zádržné platby od donora. S tímto pracovním deníkem LG II se tedy ještě neloučím…

Jedna z upoutávek a reportáž ČRo Regina je v příloze, TV spot se mi tradičně do kapacity stránky nevešel.

ZK, 23.3.2014

DUBEN – ČERVEN 2014

K rekapitulaci grantu v závěrečné zprávě jsem se dostala až v červnu – během dubna a května jsem se prokousávala resty své ostatní práce a povinností.

Závěrečnou zprávu jsem pak psala téměř nonstop od pátku 20.6. do středy 25.6., kdy jsem ji odevzdala na podatelně MŽP ve Vršovicích. Zpráva má 14 stran a 33 příloh o 100 stranách.

Na druhém stupni MZŠ už děti a učitelé udělali nástěnku s informacemi o LG, kam budeme též vystavovat a archivovat zničené cedule. Na čestném místě už visí Divočák Klánovičák (č.1 LG I)V květnu jsem provedla generální kontrolu LG I, sepsala a spočítala ztráty způsobené zamindrákovanými vandaly a „hrdiny bojujícícmi s cedulemi, odpadkovými koši a lavičkami“ a zadala základní opravy.

Poznámky a zprávy, týkající se Lesní galerie, budu nadále zaznamenávat jako pokračování seriálu grantového projektu LG II.

ZK, 30.6.2014

SRPEN 2015

Po domluvě s Evou Danielovou jsem připravila komplet brožury LG + rozvrhy hodin + záložky pro letošní prvňáky. Celkem 6 papírových pytlů po 30 kusech od každé položky. K tomu pozdrav pro děti, přivítání do školy a do našeho lesa na stezky LG. Ve dvou banánovkách jsme to naložily Evě do auta a Eva vše předá třídním učitelkám letošních šesti prvních tříd. Štafeta spolupráce s MZŠ na projektu LG pokračuje…


ZK, 30.8.2015