Licitování o MŽP

S obavami sleduji vyjednávání budoucí vládní koalice o obsazení Ministerstva životního prostředí – či alespoň toho, co z MŽP po Drobilovi a Chalupovi zbylo. Prostředí ani život v něm, zdá se, nikoho z politiků nezajímá. Zajímavé jsou ovšem dotace a celkové peníze, které se na “prostředí” dají získat…

Na nově vznikající vládě jsem hledala něco dobrého a našla jsem naději, že MŽP konečně dostane slušného a vzdělaného ministra evropského střihu – Dr.Špidlu z ČSSD. Připojujeme se k výzvě odborníků, neziskovek a organizací zabývajících se ekologií, které žádají ČSSD, aby si MŽP nechala a  do jeho čela postavila doktora Špidlu. Za všechny uvádím výzvu STUŽe, se kterou jsme zajedno.

ZK 

Společnost pro trvale udržitelný život

Krkonošská 1/1474 mobil: 604 171921

120 00 Praha 2 http://www.stuz.cz e-mail:

stuz@ecn.cz

Stanovisko předsednictva STUŽ č. 124 k možnému personálnímu obsazení pozice ministra životního prostředí v nové koaliční vládě ze dne 10. 12. 2013

 Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) se připojuje k iniciativě dalších organizací a jednotlivců, kteří podporují, aby rezort životního prostředí byl v nové vládě v gesci České strany sociálně demokratické a byl veden dr. Vladimírem Špidlou.

 V současné politické situaci se nám právě dr. Špidla zdá jako velmi dobré řešení pro vedení tohoto rezortu, a to především z následujících důvodů:

Je to osobnost, která může celkově reprezentovat návrat morání slušné a uváživé politiky do budoucí vlády, což jak se stále více ukazuje, je i v souladu s požadavky voličů
Pod jeho vedení fungovalo bez problémů MPSV.

Také jeho půobení v čele vláy a strany bylo, podle našho náoru, velmi úpěšné a důvody jeho předčasného odchodu z čela vlády i strany se ukázaly ve svěle pozděšího vývoje způobené osobami, od kterých se dnešní ČSSD výrazně distancuje a které jsou spojováy s růnými korupčními aférami a nevyjasněnými finančními toky.

Velmi úpěšně pracoval jako eurokomisař pro sociání záležtosti a byla by velká škoda nevyužít ve vládě člověka, který má tak hluboké zkušnosti s praktikami Evropské komise.

Jako jediný z dosud zmiňvaných příadných kandidátů na funkci ministra životního prostřdí se velmi svěomitě připravuje na tuto funkci již více než rok jako stínový ministr, včetně toho, že zaháil diskusí s různými společnskými skupinami.

Rezort má obrovské probléy s čerpáním Evropskýh dotací a  za současnýh ministrů jich věšina vůbec nebyla vyčrpána a byly převedeny do jinýh oborů – právě zde by mohla velmi pomoci zkušnost dr. Šidly z práce v Evropské komisi.

Morání kredit dr. Šidly je zárukou, že nemalé finance, kterérezortem žvotnío prostřdíteču, budou opravdu použty na zlepšování životního prostředí naší republiky a ne pro různé zájmové skupiny a jedince.

Rezort žvotnío prostředí má veliké probléy s přjímáním potřebné legislativy (odpady apod.) – dr. Šidla již dnes v diskusích představil jasná řešení

I když nemusíme vžy s dr. Šidlou mít shodný názor na něteré environmentání problémy, oceňujeme jeho pragmatické názory na to, co prosadit lze a co by opravdu náš průmysl apod. poškodilo.

Díky svým předcháejícím funkcím je schopný velmi dobře chápat souvislosti všech tří pilířů udržtelného rozvoje – jak ekologického, tak i sociáního a ekonomického – a proto může opravdu efektivněvykonávat funkci výkonnéo mítopředsedy Rady vláy pro udržtelný rozvoj (obsazenítéo pozice ministrem ŽP vyplývá přímo ze statusu Rady).

Věříme, že se při jednáních o budoucí podobě vláy podaří najít řešení, které by odpovídalo představám nemalé části voličů ČSSD, ale i přínivců dalších stran, které prozatí nezískaly tak výaznou podporu. Domníváme se, že pokud by byla zohledněna poměrně jednoznačná podpora dr. Šidly ze strany přdstavitelů občnské společosti, přispělo by to k uklidnění naší značně rozkolísané politické scény.

Za předsednictvo Společosti pro trvale udržtelný život

Ing. Jiří Dlouhý předseda STUŽ