Změna právní formy – z OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ na SPOLEK

Od 1.1.2014 platí nový Občanský zákoník, který upravuje i právní formy sdružování občanů.

Není již možné založit OPS, stávající OPSky mohou buď zůstat, nebo se mohly do konce r. 2013 přeměnit na “Ústav”
Právní forma “Občanské sdružení” zaniká, sdružení se ( pokud se nechce nebo nestihne přeměnit na OPS) automaticky mění na “Spolek”

U STROMu je změna na Spolek jediná možná, především proto, že pouze Spolky budou moci být účastníky správních řízení ( tj. řízení o kácení, stavební, EIA, či nedej Bože něco na způsob série řízení s FGRP)

Informace jsme získali na školení pro újezdské neziskovky dne 26.9.2013, které zařídil náš úřad.
Lektoři byli z asociace Zelený kruh.  Úřadu ( pí Hájkové z OŠKMA21) i lektorům velký dík!

Více info na
www.zelenykruh.cz
www.zakonyprolidi.cz