Návrh na systematizaci pocesu externích grantů, realizovaných v MČ P21

Začátkem února 2017 jsme zpracovali návrhsystematizace grantů, realizovaných na pozemcích MČ z externích dotací a předávání grantem zhodnocených pozemků zpět do péče MČ” a datovkou odeslali na ÚMČ P21.

Je to čtvrtý a za tu dobu již několikrát vylepšený pokus o standardizaci postupu, který úřadu zatím bez jakékoli odezvy nabízíme od r. 2013. Tentokrát jsme proces předávání zapojili do širšího návrhu systematizace a zprůhlednění celého procesu nakládání s externími dotacemi a projekty z nich realizovanými. Uvidíme, zda se tentokrát dočkáme odpovědi.

Lipové stromořadí ke hřbitovu II z grantu Hl.m.P a spolupráce OŽPD P21 v r. 2012/2013

únor 2017