Oznámení předsedy občanského sdružení Újezdský STROM

Oznámení o pozastavení členství v občanském sdružení Újezdský STROM

Vážení a milí kolegové,

s předpokládaným nástupem do funkce starosty MČ Praha 21 nechci zavdat příčinu potenciálního napadání a nařčení ze střetu zájmů mezi výkonem funkce starosty a prací předsedy občanského sdružení, které aktivně působí v území MČ Praha 21 a také je často účastníkem v řadě správních řízeních, které v rámci výkonu přenesené působnosti pod úřad MČ Praha 21 spadají.

I přestože je výkon státní správy zcela oddělen a je nezávislý na politickém vedení obce a jakékoliv zasahování do výkonu státní správy starostovi nepřísluší a není možné, rozhodl jsem se, že k dnešnímu dni pozastavuji své členství v občanském sdružení Újezdský STROM. Zejména proto, abych ochránil úřad i sdružení před možným napadáním a předem vyloučil případný střet zájmů.

Zároveň ke stejnému dni rezignuji na funkci předsedy Výboru sdružení a dávám ji k dispozici.

Věřím, že započatá a stále se rozvíjející se spolupráce občanského sdružení a úřadu MČ Praha 21 bude nadále posilovat. Věřím, že se členská základna sdružení bude nadále rozšiřovat o další členy, kteří budou aktivně pracovat na vytčených cílech sdružení.

S poděkováním, s přáním úspěchů na započaté cestě

RNDr. Pavel Roušar
Praha 9 – Újezd nad Lesy

v Praze, dne 10.11.2010