Tisková zpráva Újezdského STROMu

ke jmenování RNDr. Pavla Roušara starostou MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy

Členové Občanského sdružení Újezdský STROM, které je známé především jako veřejný obránce Klánovického lesa proti stavbě golfového areálu, kandidovali v letošních komunálních volbách společně s nezávislými kandidáty a členy Strany zelených pod názvem Otevřený Újezd. Ziskem 17% hlasů a tří mandátů se Otevřený Újezd stal druhou nejsilnější volební stranou v Újezdě nad Lesy – městské části Praha 21. Povolební vyjednávání vyústilo v sestavení koalice, kterou společně s Otevřeným Újezdem tvoří zastupitelé TOP 09, ČSSD a VV. Vítězná ODS tak přechází po 8 letech vládnutí do opozice.

Ve čtvrtek 11.11.2010, na veřejné ustavující schůzi zastupitelstva MČ Praha 21 byl zvolen nový starosta, jímž se stal RNDr. Pavel Roušar, spoluzakladatel a nyní již bývalý předseda občanského sdružení Újezdský STROM.

Aby byl vyloučen jakýkoli střet zájmů, pozastavil Pavel Roušar své členství v občanském sdružení a vzdal se ke dni 10.11.2010 funkce předsedy.

Koalice s názvem Spolu s občany zveřejnila svůj program, v němž je důraz kladen především na spolupráci s občany, jednoduchost a dostupnost informací o rozhodování radnice, vytvoření kvalitní koncepce rozvoje obce včetně dopravy, hospodárné nakládání s finančními prostředky a smysluplné čerpání grantů a dotací, zájem o nejstarší a nejmladší generace Újezda, ochranu prostředí, posilování povědomí o jedinečné lokalitě Klánovického lesa a jeho trvalá ochrana před stavbou golfového areálu.

Dalšími členy pětičlenné Rady MČ P21 jsou Stanislav Kyzlink a Karla Jakob Čechová (TOP 09), Jan Slezák (ČSSD) a Petr Duchek (VV).

Občanské sdružení Újezdský STROM vstupuje do nové etapy své existence, nadále bude aktivně bránit celistvost Klánovického lesa a zabývat se projekty na podporu ochrany životního prostředí kolem nás. Přejeme nově zvolenému starostovi sílu k prosazení koaličního programu a těšíme se na prohloubení vzájemné spolupráce neziskového sektoru s vedením radnice. Věříme, že tento způsob spolupráce přinese výhody občanům ale i koaličním partnerům – politickým stranám, které hledají nový způsob oslovení a zapojení veřejnosti pro podporu svých aktivit.

Koaliční smlouva je veřejně dostupná na webových stránkách a naleznete ji zde.
Újezdský STROM o.s.