Připojte se k výzvě za spravedlivé rozhodování o stavbách


Veřejnou výzvu Zeleného kruhu, včetně odkazu, kde je možné se k výzvě připojit, najdete v Otevřených Novinách:

http://otevrenenoviny.cz/verejna-vyzva-za-spravedlive-rozhodovani-o-stavbach/

Každá vaše aktivita se počítá, ať už se připojíte jako spolek, organizace, samospráva, úřad nebo jako jednotlivec. Díky!

AKTUALIZACE 8.10.2015:

Hezký den,

dovoluji si Vás oslovit jako signatáře “Výzvy za spravedlivé rozhodování o stavbách”. Velmi děkuji za Vaši podporu. Vážím si Vašeho zájmu a úsilí, které věnujete místům, kde žijeme.

Ráda bych Vás seznámila s aktuálními informacemi ohledně naší společné iniciativy.

V současné době výzvu podporuje 300 organizací i jednotlivců z nejrůznějších oborů.

V tuto chvíli může pravidla pro rozhodování o stavbách zásadně ovlivnit připravovaná novela stavebního zákona, o které v nejbližší době bude jednat vláda. Zelený kruh proces přípravy sleduje a usiluje o zachování dostatečné veřejné kontroly při rozhodování o využití území v krajině i ve městech. Ve jeho stávající podobě vidíme tři hlavní problémy:

1. Hrozí, že připravovaná novela znemožní velkému množství lidí bránit se proti územním plánům, které mohou narušovat jejich životní prostředí. V současnosti může žalobu na zrušení územního plánu podat každý, jehož práva jím byla dotčena. Nová zákonná úprava chce tuto obranu nájemníkům či místních spolkům odebrat.

2. Novela dále počítá se zrušením veřejného projednávání stavby v rámci procesu EIA, který hodnotí její vliv na životní prostředí. Projednání představuje pro veřejnost příležitost seznámit se stavebním záměrem a prodiskutovat plánovanou stavbu s developerem způsobem, který písemná komunikace nemůže plně nahradit.

3. V návrhu zákona se objevuje také zrušení správního řízení o kácení veřejné zeleně kvůli stavbám. Právě hrozba likvidace městského parku v sousedství přitom přivádí lidi na úřad nejčastěji. Budou-li chtít uplatnit sebemenší připomínku např. k rozsahu a umístění náhradní výsadby, podle navrhované úpravy se budou muset přihlásit do územního či koordinovaného řízení a odvolat se proti jeho výsledku.

Stále však máme šanci tyto věci změnit. Prosím, pomozte nám získat další signatáře výzvy, abychom mohli ukázat, že spravedlivá pravidla pro rozhodování o stavbách jsou důležitá pro široký okruh lidí. Velmi nám pomůže, když informace o veřejné výzvě předátek komukoliv ze svých přátel, kolegů či známých a požádáte je, aby se také přidali na webu www.zelenykruh.cz/na-cem-pracujeme . Stačí k tomu pár minut.

Do 13. 10. můžete naši práci podpořit také finančně. Ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla jsme připravili kampaň, jejímž cílem je získat příspěvek od drobných dárců na práci našich legislativních expertů. Fond Otakara Motejla navíc zdvojnásobí každou získanou korunu. Více informací najdete na webu motejl.cz/#/podporte-zmeny/zeleny_kruh_chceme_byt_slyset, odkud je možné také přímo přispět.

Zvažte tedy prosím i možnost pomoci formou daru.

Mnohokrát děkuji za Vaši pomoc, bez ní bychom jen těžko dosáhli potřebných změn.

Marta Kotecká Misíková


Hájíme právo lidí na účast při rozhodování o tom, jak bude vypadat krajina či města, kde žijeme. Podpořte prosím naši práci.

Marta Kotecká Misíková

Ředitelka/Executive Director

Zelený kruh – asociace ekologických organizací
Green Circle – Association of Environmental NGOs

Lublaňská 18, 120 00 Praha 2, Czech Republic
+420 222 517 143
+420 603 717 844
marta.misikova@zelenykruh.cz

www.zelenykruh.cz