Připomínkování metropolitního plánu-termín 18.4.2013

Připomínáme termín připomínkování připravovaného Metropolitního (úzmeního) plánu Prahy.
Termín pro veřejnost a občanská sdružení je čtvrtek 18.4.2013
Informaci k plánu a případnému připomínkování můžete získat dnes, ve středu 17.4.
od 17h na úřadě MČ P21 na besedě se starostou
nebo od 19h v Toulcově dvoře, Kubátova 32 v Hostivaři http://arnika.org/prednaska-o-uzemnim-planu-a-planovani

Další užitečné info a odkazy:

zadání plánu: http://www.uppraha.cz/uploads/assets/dokumenty/mup/zadani201303.pdf

formulář na připomínky ke stažení: http://www.uppraha.cz/clanek/169/nejcastejsi-otazky-a-odpovedi-k-navrhu-zadani-metropolitniho-planu
do podatelny MHMP nebo zasílejte na adresu Magistrát hl. m. Prahy, odbor územního plánu, Jungmannova 35/29, Praha 1, PSČ 110 21

elektronicky:http://zadani.uppraha.cz/pripominky/?action=in&presenter=Sign

informace a inspirace na webu AutoMatu a Pražského urbanistického kroužku:

celý článek http://www.auto-mat.cz/2013/04/podivnosti-metropolitniho-uzemniho-planu/#more-14010

okruhy připomínek: http://p-u-k.cz/?page=pripominky-k-zadani

ukázka vyplněného formuláře:http://www.auto-mat.cz/wp-content/uploads/2013/04/komentar_k_zadani_MUP_2013_AM.pdf

Mějte prosím na paměti, že “územní plán bude náš pán”.


Podněty a připomínky Újezdského STROMu o.s. k návrhu zadání metropolitního plánu

odesláno datovou schránkou 18.4.2013

Újezdský STROM – Spolek pro trvalý rozvoj a okrašlování městské části Praha 21, o.s.“ , IČO 27020118 (dále jen Újezdský STROM) tímto dopisem připomíná k návrhu zadání metropolitního plánu:

1.Všeobecně posílit a do plánu zakotvit význam a ochranu životního prostředí v Praze, jako jednoho ze základních pilířů, který vytváří z města místo pro život.

2.Řídit se principy udržitelného života, rovnocenně vyvážit oblast sociální, ekonomickou a životního prostředí.

3.Respektovat a posílit váhu veřejného zájmu na kvalitní prostředí v konkurenci se zájmy soukromých vlastníků.

4.Zakotvit ochranu stávajících zelených ploch a vytváření nových nezastavitelných území.

5.Posílit statut stávajících chráněných oblastí a zvyšovat jejich počet a ochranu.

6.Stavební činnost omezit na revitalizaci ploch, kde původní stavby ztratily účel a smysl, tj.stavět na vybouraných parcelách, nikoli na volném prostoru na okraji města, či na stávajících zelených plochách v zastavěném území.

7.Respektovat a naplnit schválený dokument Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny v Praze ( viz usnesení Rady HMP č.1767 ze dne 2.12.2008, aktualizace podpisu k 8/2009) 

Zita Kazdová