Územní řízení pro stavbu golfu zastaveno, investor se odvolává. Jaká jsou další řízení?.

USNESENÍM Sp.zn.: MC22 795/2012 OV 04 ze dne 8.4.2013 zastavil Odbor výstavby Úřadu městské  části Praha22-Uhříněves řízení o vydání územního rozhodnutí o změně  využití území a  o  umístě í  stavby  nazvané 
„Golfové  hřiště, liniové stavby (závlahy), čerpací stanice, vodní díla a komunikační stavby
(parkoviště a propojovací chodníky) Praha, Klánovice, Axmanova č.p.260“

Plné znění na úřední desce ÚMČ P22 pod výše uvedenou spisovou značkou.

JE TO DALŠÍ DOBRÝ KROK SMĚREM K ZÁCHRANĚ A OCHRANĚ NAŠEHO LESA !


foto: golfová louka v Klánovicích březen 2013_úprava provedená obyvateli lesa – divokými prasaty 🙂


24.4.2013
podal investor odvoláni na územní rozhodnutí P22

15.5.2013 jsme převzali usnesení MHMP OŽP o zastavení řízení o povolení výjimky ze zákazů v přírodní rezervaci pro záměr golfového hřiště. Důvodem je, že žadatel vzal svoji žádost zpět.