Rekapitulace roku 2012, část 2. – Podporujeme přátele

ARNIKA

-petice za spravedlivě nastavená pravidla chránící stromy

http://arnika.org/zacnou-mizet-parky-i-aleje-ministerstvo-chce-usnadnit-kacen
http://arnika.org/petice-zachranme-stromy

petice za zachování práv občanů při stavebních řízeních – úspěch
http://arnika.org/poslanci-zachovali-prava-lidi-vyjadrovat-se-ke-stavbam
http://arnika.org/dokazali-jsme-to-2

STRANA ZELENÝCH Praha 3

-podpora petice proti zastavění Parukářky a Pražačky – úspěch

-podpora rekonstrukci a smyslupnému využití Nákladového nádraži Źižkov www.tadynenideveloperovo.cz

STRANA ZELENÝCH PRAHA 21

-čtyřlístkový den 6.10.2012 na Multifunkčním hřišti v Újezdě

předcházela korespondence a jednání vedoucí k odstranění reklamního transparentu klubovny FGRP z nemovitosti na křižovatce v Újezdě

OTEVŘENÉ ÚVALY o.s.

nyní v souvislosti s vytvořením naučné stezky Škvorecká obora – Králičina ( otevřeno 22.4.2012)

Plány úvalského sdružení, které jsou inspirací i pro nás:

-obnova původních alejí, které byly zorány již v roce 1920.
Tyto aleje nazvali Alej Úvalských dětí a budou se vysazovat duby zimní, dále Alej Prvnáčků ve spolupráci se základní školou v Úvalech, která spojí Úvaly s Horoušánkami.
-přípravné práce k vyhlášení 20ha sutovitého lesa a nivních luk jako Přírodní Památku

Újezdský STROM o.s. se připojuje k národní koalici odmítající průzkumy možné těžby břidlicového plynu v naší republice

KLÁNOVICE SPOLU o.p.s. – noticka v ÚZ 10/2012

Podchod sobě

Co se změnilo v „podchodu hrůzy“ spojujícím újezdský a klánovický peron vlakového nádraží? Zmizely počmárané stěny! V sobotu 15.9. se na brigádě nazvané Podchod sobě sešli dospělí i děti a společnými silami vybílili stěny podchodu. Podchod ve stávající podobě bude sloužit až do plánované Modernizace traťového úseku Praha Běchovice – Úvaly, k níž bylo v srpnu 2012 vydáno územní rozhodnutí.

Malířskou brigádu zorganizovala Obecně prospěšná společnost Klánovice Spolu.