Rekapitulace roku 2012, část 3. – Alej Thákurova v Praze 6

Lipové stromořadí v Thákurově ulici v P6 – rekapitulace r.2012

leden 2012:

Dopis primátorovi hlavního města Prahy ve věci podpory řádného projednání budoucnosti lipového stromořadí v Thákurově ulici v Praze 6

březen 2012:

otázky primátorovi http://chat.prazskeforum.cz/i/219 – alej Thákurova

otázka od: Zita Kazdová 22.03.2012 10:14

Vážený pane primátore,
po čtyři roky sleduji vývoj záměru TSK vykácet park v Thákurově ulici v Praze 6. Připadá mi to jako skutečné tažení úředníků proti vůli občanů. Takovými postupy se Magistrát „proslavil“ zejména v době úřadování Vašeho předchůdce. Ignorování petice, koncepčních dokumentů hl.m.P., šikanování okolních residentů, uzavření parku, pohrdání nabídnutým darem občanského sdružení ve výši 1milionu na správu parku a naopak nynější bezprecedentní vydírání a zneužívání ochoty ke spolupráci. Politická reprezentace Prahy 6 ani Magistrátu není ochotna se občanů zastat a schovává se za úřední zvůli. To tu přece už bylo, proč takové jednání pokračuje i nyní, proč to strpíte? Prosím Vás, abyste dal jasný signál, že radnice pod Vaším vedením není nástroj pro šikanu pražanů a zakročte proti jednání TSK, které chce stromy vykácet navzdory všemu jednání už do konce března.
Děkuji Vám
Zita Kazdová, Praha 9

-navzdory úsilí občanů a občanských sdružení byla část stromů v parku Thákurova dne 24.3.2012 vykácena:

Vážení přátelé příznivého životního prostředí a odpůrci úřednické zvůle,
– navzdory příslibu primátora Svobody 15-ti o.s. vč. STUŽ,
– navzdory naším o.s. Tilia Thákurova přijaté výzvě od náměstka Noska k převzetí správy parku,
– navzdory našim opakovaným výzvám k jednání o konkrétní podobě smlouvy, která by byla v souladu s právním řádem (i když pro Město výhodná) a dobrými mravy (náš návrh prováděcí smlouvy jsme minulý týden zaslali),
– navzdory podnětu zástupkyně ombudsmana
setrvalo HMP a TSK na tvrzení, že občanům nabídlo smluvní převzetí parku do správy a oni nepřevzali, proto TSK nic nebránilo ve vykácení parku.
Dnes nastoupila početná grupa kácečů, za podpory asi 20 městských strážníků s antonem, zlikvidovala během několika hodin polovinu parku a okamžitě odvezla důkazy (zcela zdravé kmeny stromů). Novinářům pak předváděla jeden kmen s dutinou(z hlediska stability bezvýznamnou) s tvrzením, že takto vypadaly všechny stromy.(několik novinářů fotilo, rovněž místní – fotodokumentace proto bude v nejbližší době k dispozici).
TSK dnes do médií prohlásila, že dnešním kácením provedla první etapu revitalizace parku,tj. zbytek stromů míní zničit v druhé etapě.
Poselství TSK je jasné: Občané za žádných okolností nebudou mluvit do veřejného prostoru,veřejných parků.
M. Jelínková o.s.Tilia Thákurova (zkráceno)

odpověd od: primátor Bohuslav Svoboda 19.04.2012 10:29 (zkráceno, protože p.primátor zároveň odpovídal na širší otázku pí Gjuričové)

V případě stromů v lokalitě ul. Thákurova, Praha 6 nejde o šikanu nebo tažení úředníků proti občanům.  Rozhodnutí vykácet některé stromy přijala Praha 6, magistrát byl pouze odvolacím orgánem, který její rozhodnutí nakonec potvrdil. Se samotným kácením se přitom vyčkávalo na rozhodnutí soudu, který nakonec vydal předběžné opatření a v něm konstatoval, že upřednostňuje záchranu lidského života před ochranou životního prostředí.  Město má za povinnost, aby tato alej byla v souladu se zákonem, což znamená v takovém stavu, který zajistí provozní bezpečnost. Lípy se nacházely ve velmi špatném zdravotním stavu, což vyplývalo ze závěrů několika znaleckých posudků a průběžných místních šetření. Tento stav s vysokou pravděpodobností souvisí se zhoršenými poměry pro růst stromů v této lokalitě.  Proto se i Magistrát přiklonil k tomu potvrdit rozhodnutí Prahy 6 o kácení. Městský úřad v tomto případě rozhodoval jako správní orgán, do této činnosti nemůže samospráva, tedy žádný politik, zasahovat. Je nutné vnímat, že v případě úrazu způsobeného stavem stromů by jak úřad Prahy 6, tak TSK a Magistrát nesly přímou odpovědnost včetně odpovědnosti trestní. Že rozhodovací orgány daly důraz na bezpečnosti lidí, je proto pochopitelné.

V sobotu 24. 3. TSK zahájilo obnovu parku a bylo pokáceno na základě řádných povolení a posudků 12 starých a nemocných lip.  V dubnu tam TSK vysází nových 12 lip stříbrných. V rámci předepsaných náhradních výsadeb již TSK vysadila 6 lip v ulici Nikoly Tesly. 

Kácení starých stromů je vždy smutné a nepříjemné, ale podle většiny dendrologů byly pokácené stromy velmi poškozené a nebezpečné.  Potvrdilo se to i po jejich pokácení. Nikdo zkrátka nemohl riskovat, že strom spadne a někoho těžce zraní – potom by již bylo pozdě. 

Historie “causy Thákurova” přehledně na:

http://www.praha6ztracitvar.cz/fotogalerie/alej-thakurova-zbytecne-pokaceni-10-stromu

http://arnika.org/thakuruv-park-nebo-parkoviste