Rekonstrukce ulice Oplanská 2017-2018. Cyklostezka A50/500?

Jednou ze staveb ve veřejném prostoru Újezda nad Lesy, která byla dokončena v roce 2018, byla rekonstrukce ulice Oplanská. Stavbě předcházelo správní řízení o povolení kácení, jehož byl spolek Újezdský STROM řádným účastníkem.

Oplanská 12.11.2017:

Od spolkem oslovených místních obyvatel nepřišla žádná námitka či dotaz k záměru či průběhu řízení o kácení. Toto správní řízení, vedené OŽPD MČ P21, tedy proběhlo bez připomínek veřejnosti. Rozhodnutí má datum 13.11.2017 a začátkem prosince 2017 MČ P21 vykácela prakticky všechny stávající dřeviny.

O následném řízení – pravděpodobně územním a stavebním – vedeném na Stavebném úřadě MČ P21 nemá spolek Újezdský STROM žádné informace a nebyl účastníkem.


Rekonstruovaná ulice Oplanská byla zprovozněna v roce 2018.

Konstatujeme, že v severní polovině ulice Oplanská (blíže k hlavní) byl obnoven zúžený zelený pás s výsadbou alejových listnatých stromů, jižní polovina zrekonstruované Oplanské je bez zeleně, stromy jsou vysazeny až z obou stran plotu hřiště u ulice Druhanická. Celkem jsme napočítali 30 nově vysazených alejových listnáčů.

Oplanská 5.12.2018:


Existující pěší spojka proti vyústění Ctiněveské, vedoucí za komerčními objekty na “náměstíčku” (lékárna aj.) nebyla z rekonstruované Oplanské napojena:


Má-li být Oplanská součástí páteřní cyklostezky A50/500 Klánovice – Koloděje, konstatujeme, že v rámci rekonstrukce nebyla cyklostezka vytvořena a silnice není do prosince 2018 označena ani horizontálním značením cyklostezky…

Kontakty na dotčené odbory Úřadu MČ P21

Vedoucí Odboru stavební úřad (SÚ MČ P21) je Ing. Jan Kupr
Telefon: 420281012940 Email: jan.kupr@praha21.cz

Vedoucí Odboru majetku a investic (OMI MČ P21) je Ing. Josef Roušal
Telefon: 420281012974 Email: josef.rousal@praha21.cz

Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy (OŽPD MČP21) je Mgr. Tomáš Svoboda
Telefon: +420281012984 Email: tomas.svoboda@praha21.cz WWW: www.praha21.cz


O cyklostezce A50/500 Klánovice – Koloděje “Blatovská alej” v “navazujícím” úseku Újezd nad Lesy – Koloděje podrobně na našem webu: Blatovská alej: z polní cesty asfaltová cyklostezka. Anabáze 2014 – ??

O pokračování cyklostezky směrem na Klánovice, tedy pravděpodobně přes hlavní na přechodu u pizzerie a dále ulicí Pilovská (??) nemáme žádné informace.

ZK, prosinec 2018