Soud rozhodl, že usnesení vlády ohledně jezů není pro úřady závazné

Městský soud v Praze rozhodl, že Vláda nemůže konkrétnímu správnímu úřadu uložit povinnost, jak rozhodnout v konkrétním individuálním případě. Stalo se tak v projednávání žaloby Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) základní organizace Fergunna, kterou bylo napadeno usnesení vlády prohlašující stavbu plavebního stupně Děčín za převažující veřejný zájem nad ochranou celoevropsky unikátní přírody.

 

Vláda České republiky ve svém usnesení ze 17. ledna toho roku rozhodla, že „ve vztahu k ochraně významně negativně ovlivněných lokalit soustavy Natura 2000 existují naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu na schválení „Koncepce vodní dopravy pro období 2016 – 2023 včetně opatření Realizace stavebních opatření odstraňujících úzká místa omezující plavební provoz zahrnujícího návrh záměru Plavební stupeň Děčín“.

Vzhledem k tomu, že ve zmiňované koncepci je právě Plavební stupeň Děčín rozpracován do detailů zásadním způsobem přesahujících podrobnost koncepčního materiálu, a že i v usnesení Vlády je výslovně zmíněn, považuje Český svaz ochránců přírody toto rozhodnutí za bezprecedentní zásah Vlády do kompetence příslušných státních úřadů, neb právě jen ony jsou oprávněny na základě všech dostupných podkladů a informací posoudit v konkrétní věci, který veřejný zájem převažuje. ČSOP Fergunna proto podal žalobu, v níž požadoval zrušení předmětné části vládního usnesení.

Městský soud v Praze sice žalobě nevyhověl, neboť dospěl k názoru, že usnesení se týká pouze Koncepce vodní dopravy v obecné rovině, nikoliv konkrétních staveb v ní obsažených, zároveň však konstatuje klíčovou skutečnost, a to, že „Vláda usnesením nemůže konkrétnímu správnímu úřadu uložit povinnost, jak rozhodnout v konkrétním individuálním případě. Usnesení vlády tedy … není závazné pro konkrétní úřady obcí a krajů, které by v budoucnu rozhodovaly ve věci Plavebního stupně Děčín či jiných staveb obsažených v budoucí koncepci vodní dopravy.“

Zdroj: Ekolist, JUDr. Petr Svoboda

Předchozí příspěvky k tématu na našem webu:

21.3.2019 Koncepce vodní dopravy s jezem u Děčína je nelegální záměr, bude vypracován nový posudek

20.11.2018 Petr Svoboda: Vládní trik s Koncepcí vodní dopravy

29.10.2018 Upozornění Bezpečnostní radě vlády a Vládě ČR na rizika spojená s klimatickou změnou a suchem v Ekolistu 26.10.2018

3.9.2018 PETICE: Pusťte kanál Dunaj-Odra-Labe k vodě!