Svět podle Chalupy aneb oběti vyhlášky o kácení

V souvislosti s vyhláškou č. 189/2013 Sb., O ochraně dřevin a povolování jejich kácení, kerou proti doporučení Legislativní rady vlády, proti hlasům odborníků a bez zohlednění připomínek ekologických neziskovek, celkově bez zákonného zmocnění a bez ohledu na zákon 114/1992 Sb, uvedl v platnost exministr životního prostředí Chalupa ( ODS), dokumentuji její zhoubné účinky. Na stromy v zahradách, které chalupovou vyhláškou pozbyly jakékoli ochrany, na vzhled “zahradních čtvrtí”, kterými se Praha chlubí, na myšlení části populace, jíž Chalupa vyšel vstříc uzákoněním bezohlednosti a hlouposti ve vztahu ke stromům a k prostředí, ve které žijeme všichni:


Újezd nad Lesy, Druhanická 478_29.7.2013

skáceny zdravé plně olistěné 2 mohutné stromy: dub a topol

Otázka procházejícího občana: “ Proč proboha kácíte tak krásný stromy?”Odpověď hrdiny s motorovkou:” Protože od 15.července můžu.”

Foto při kácení...

Újezd nad Lesy, Brzická 1377_září 2013

skácen smrk obvodu 115cm, krásná soliterní, pravidelná až k zemi zavětvená dřevina, bez známek chorob či napadení škůdci, bez známek změn na okolním terénu a stavbách

Důvod kácení: nadzvednutí dlaždice chodníčku, jehličí ucpává okapy, škrábající větve dělají děsivé zvuky…

Proběhlo řízení o povolení kácení s Rozhodnutím UMCP21/00974/2011/OZPD/Kop ze dne 15.3.2011, v němž nebyl předmětný smrk povolen.

Foto ještě stojícího stromu…

Újezd nad Lesy, Čekanovská 2297_11.10.2013

devastujícím způsobem ořezána a ke skácení takto “připravena” borovice lesní obvodu 180cm, stabilní, 70 let stará , zdravá a vysoce estetická solitéra, bez známek změn na okolním terénu a stavbách

Důvod: obava ze zlomení či vyvrácení stromu a poškození oplocení

Proběhlo řízení o povolení kácení s Rozhodnutím UMCP21/04816/2012/OZPD/Kop ze dne 24.5.2012, němž nebyla předmětná borovice povolena.

Foto z r. 2012 a z 13.10.2013…

chalupově vyhlášce a soužití se stromy v Čechách se věnuje dokument:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095913550-nedej-se/213562248420016-stromy-a-my-o-lasce-a-zlobe/