VEŘEJNÉ PROJEDNÁVÁNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU – šance pro KLÁNOVICKÝ LES

Po sedmiletém úsilí přichází k veřejnému připomínkování na Magistrátě hl.m.Prahy návrh klíčové změny územního plánu Klánovického lesa, předložený městskou částí Klánovice v r.2005!! Návrh na zadání změny odhlasovali pražští zastupitelé již 23.6.2011 ( viz společná Tisková zpráva Újezdského STROMu a OSZKL ze dne 28.6.2012).

Zjednodušeným obsahem návrhu této změny ( č.Z 1733) je navrácení celé plochy Klánovického lesa do režimu LR ( lesní plocha), a odstranění plochy SO2, která umožňuje stavbu (nejen) golfového hřiště v jeho západní části.

Připomínky ve prospěch této změny prosím posílejte na adresu:

Magistrát hlavního města Prahy
Odbor územního plánu
Jungmannova 29/35
111 21 Praha 1

NEJPOZDĚJI DO PÁTKU 14.9.2012

V pátek 14.9., na závěr veřejného písemného připomínkování, se můžete účastnit veřejného projednání, které začíná v 9:00 ve velké zasedací místnosti Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1.

Shromážděné podklady budou úředníci magistrátu ( státní správa) následně zpracovávat a připravovat odborné stanovisko k předložení do hlasování zastupitelstva (samospráva). Řádné jednání pražského zastupitelstva a přijetí veřejné i odborné argumentace ve prospěch zachování celistvosti Klánovického lesa je jedním z nejdůležitějších momentů našeho společného sedmiletého snažení.

Veřejné ANO změně Z 1733 je dalším stupínkem k jeho dosažení.

Podrobnosti projednávání změn územního plánu najdete na webu MHMP http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/odbory_mhmp/uzemni_plan/index.html ( Klánovického lesa se týká poslední položka na konci stránky, změna 1733).

Za pomoc vám děkuje největší pražký les a jeho lidé 🙂

za Újezdský STROM o.s.
Zita Kazdová
3.9.2012