Vyjádření MČ P21 ke kácení topolů podél plotu 2.stupně MZŠ po odvolání účastníka Újezdský STROM v řízení o kácení 9 topolů

Ve správním řízení o povolení kácení devíti topolů, rostoucích podél plotu 2. stupně Masarykovy ZŠ na Starokolínské výpadovce v Újezdě nad Lesy, se účastník řízení Újezdský STROM odvolal proti rozhodnutí, vydaném OŽPD MČP21. Důvodem je fakt, že předmětných devět stromů je součástí stromořadí (celkem 32 stromů) a je nutné vést řízení ke stromořadí jako celku. Oddělení části stromů, na které MČ povede řízení, a zbylé stromy MČ prostě vykácí, je obcházením zákona. K odvolání Újezdského STROMu více: Odvolání Újezdského STROMu proti kácení topolového stromořadí podél Starokolínské výpadovky v Újezdě nad Lesy

Po odvolání ze dne 25.2.2019, rozhodl starosta Milan Samec o uzavření zastávky MHD a chodníku podél aleje a na obecním webu byly zveřejněny následující informace  – datováno 6.3., 3.4. a 4.4.2019:

Dne 5.3.2019 vedl OŽPD ( JUDr. Kozáková, pí Slabochová, pí Vrbková) za přítomnosti OMI (p. Váňa) ohledání stromů na místě s přizvaným znalcem Ing.J.Grulichem. Účastník Újezdský STROM nebyl o tomto úkonu informován. Přepis “Zjištění skutečného stavu na místě” ze dne 5.3.2019 byl doplněn do spisu.

Do spisu dne 6.3.2019 doplnil své vyjádření též starosta Samec, v němž uvádí:

 

Po zaslaném odvolání neměl účastník Újezdský STROM již přístup do spisu na MČ P21. Informace jsme získali až nahlédnutím u odvolacího orgánu MHMP.