XII. Jarní brigáda Újezdský STROM o.s.

 

projekt v rámci Dne země 2012  – MČ Praha 21

 


foto z X.úklidu 16.4.2011

 

 

První brigádu na úklid lesa zorganizovalo naše o.s. na podzim 2007 a od té doby tradice pokračuje vždy jarním a podzimním úklidem.

Původní rozsah úklidu se soustředil zejména  podél lesních cest a okrajů lesa  mezi Čentickou, Staroklánovickou a tratí. Během dvou brigád na podzim 2007 a na jaře 2008 jsme vyčistili staré skládky a zásoby odpadků v množství několika tun, nashromážděných snad za desítky let.

Postupně se rozšiřoval a proměňoval jak počet zúčastněných místních zájmových organizací, tak oblasti a rozsah úklidu. Během let se úklidů účastnili: Masarykova ZŠ, fotbalový klub, klub taekwondo, Maminy z újezdské roviny o.s., skupina geocacherů nejen z blízkého okolí, o.s.Za Klánovický les ( OSZKL), zaměstnanci DHL v rámci firemního dobrovolnictví, 23.skautský oddíl Douglaska. Oblasti úklidu se měnily podle počtu účastníků od původní plochy až k celému pásu lesa podél turistických cest od běchovické k úvalské hranici ( v r. 2009 s účastí geocacherů), nebo k lesíku na Rohožníku a částí lesa na východní hranici Újezda ( ve spolupráci se skauty).

Pytle a gumové ochranné rukavice dostáváme v omezeném množství z Odboru životního prostředí MČP21, odvoz naplněných pytlů do sběrného dvora z předem dohodnutých sběrných míst každoročně spolehlivě zajišťuje ÚMČP21 po dohodě s p.tajemníkem Saitzem. Dokupování pytlů a rukavic, stejně jako občersvení ( buřty, chleba a limonádu na závěrečný táborák) bylo dosud hrazeno z peněz Sbírky za Klánovický les, která byla ukončena v říjnu 2011.

Z grantu MČP21, který jsme podali v r.2009, jsme pro tyto účely koupili přenosné ohniště, od té doby jsme žádosti do grantového řízení MČP21 už nepodávali.

Péče o čistotu lesa se neomezuje jen na „oficiální“brigády. Všichni, kdo lesem procházíme, čistíme jej průběžně a dvě dobrovolnice se starají o pravidelnou výměnu pytlů v odpadkových koších v Blatovském lese, v průseku nad kanalizací a podél štěrkové cesty zvané Mimrovka od školy až k nádraží.

 

Letošní jarní XII úklid plánujeme na sobotu 21.4.2012 a věnujeme jej připomenutí Dne Země, který se slaví každoročně 22.dubna.

Sraz účastníků je v 9:00 před restaurací Smolík u  nádraží Klánovice na újezdské straně. Pozvánka bude zveřejněna v Újezdském zpravodaji a na vývěskách. Informaci o připravované brigádě jsme předali Masarykově ZŠ a některým újezdským spolkům a organizacím s výzvou k zapojení do úklidu každý ve svém zájmovém území.

 

Součástí přivítání účastníků jarní brigády bude krátká informace o současném vývoji osmileté snahy o zachování Klánovického lesa ( aktuálně EIA na OOP MHMP a ostatní probíhající řízení) a informace o projektu Naučná stezka Klánovickým lesem, realizovaným o.s. Újezdský STROM společně s DHL, LČR, ÚMČ P21a Masarykovou ZŠ.

 

XII úklidem lesa jsme se připojili do 20. ročníku mezinárodní hnutí Clean Up The World, který v ČR organizuje a zaštiťuje  Český svaz ochránců přírody.

 

 

 
 
Zita Kazdová