Zjišťovací řízení EIA a reakce v médiích

Vážení přátelé Klánovického lesa,
podle posledních zpráv jste do zjišťovacího řízení EIA ( posuzování vlivu záměru na životní prostředí) vedeného tentokrát na Odboru ochrany prostředí Magistrátu ( OOP MHMP) poslali přibližně 3 000 připomínek. Je to neuvěřitelný počet, rekordní číslo v řízeních na Magistrátě, dvakrát víc než v roce 2008 na MŽP a Klánovický les vám za to děkuje!

Seznam došlých připomínek – od občanů, občanských sdružení a dotčených správních organizací – nyní úředníci magistrátu zpracovávají. Seznam bude vyvěšen na opět na stránkách Cenia pod kódem PHA 806. Připomínky budou  předány investorovi FGRP k vypořádání a Odbor ochrany prostředí OOP MHMP stanoví, jak bude řízení dále pokračovat. 

Nejhorší variantou by bylo to, že magistrátní Odbor ochrany prostředí usoudí, že předložená dokumentace je, i přes všechny připomínky poukazující na hrubé nedostatky, dostačující a další řízení nenařídí 🙁

Dobrá varianta by byla, kdyby OOP MHMP nařídil doplnění dokumentace a řízení dále pokračovalo takzvanou “velkou EIA”. Správně na Ministerstvu životního prostředí, kam všechny záměry dotýkající se Evropsky chráněných území ( zde Natura 2000) spadají.

Nejlepší variantou by ovšem bylo, kdyby byl záměr výstavby ( obnovy) golfového hřiště v Klánovickém lese zamítnut jako zcela nevhodný již v tomto zjišťovacím řízení 🙂

Uvidíme. Díky vám má les opět velkou šanci na spravedlivé řízení.

Zita Kazdová, Újezdský STROM o.s.
2.4.2012

V souvislosti s probíhajícím zjišťovacího řízení EIA se zčeřily i novinářské vody zájmu o Klánovický les.
Přečtěte si články Hospodářských Novin a reakci na ně:

 

HN 20.3.2012

 

redaktor Bedřich Kratochvíl:

http://hn.ihned.cz/c1-55097170-obe-strany-sporu-o-klanovicky-golf-vyhrozuji-soudem

Monika Bažantová FGRP:

http://hn.ihned.cz/c1-55097120-napravujeme-krivdu-na-klanovickem-golfu

 

Boris Procházka OSZKL:

http://hn.ihned.cz/c1-55097110-zachranme-klanovicky-les

 

 

dopis z 26.3.2012

Reakce čtenáře HN na příspěvek pí Bažantové z FGRP, odesláno autorce a v kopii místostarostce Klánovic pí Starčevičové

 

V příloze Hospodářských novin ze dne 20.3. t.r. mne zaujal váš článek nazvaný “Napravujeme křivdu na klánovickém golfu”.
Předesílám, že golfu nerozumím a Klánovice jsou pro mne přes celou Prahu.

 

Co mě na vašem příspěvku zaujalo, byl především první odstavec.

Pokud jsem pochopil, jeho smyslem bylo vzbudit ve čtenářích nostalgii po prvorepublikových časech a tím si naklonit jejich úsudek ve prospěch vámi navrhovaného projektu. Třebaže šlo jen o několik vět, podařilo se vám v nich vyrobit několik faktických chyb.

Jan Masaryk nebyl ministrem zahraničních věcí, ve vámi popisované době byl vyslancem u svatojakubského dvora v Londýně, ministrem se stává až za války v exilové vládě.

Vedoucí diplomatické mise Velké Británie v Praze se nejmenoval Clark, ale byl to George Russel Clerk a nebyl velvyslancem leč vyslancem Jeho Veličenstva. Nejlepší na tom ovšem je, že svoji pražskou misi ukončil v roce 1926, kdy byl jmenován (tentokrát) velvyslancem v Ankaře (do r.1933) a poté v Paříži (do r. 1937), takže se stěží mohl o deset let později prohánět na hřišti v Klánovicích (třebaže zůstal v písemném styku s TGM i jeho synem Janem). Ovšem technicky vzato, možné to je.

Pokud víte něco o privátním pobytu G. Clerka v předmnichovském Československu, byl bych vám velmi vděčen za poskytnutí pramene, ze kterého jste čerpala.

 

Pokud ne a vámi uváděné informace v dalších odstavcích mají stejnou relevanci, pak nechť jsou Klánovicím nebesa milostiva!

S přání úcty k historickým faktům i jiným publikovaným informacím
Jan Feit

26.3.2012

 

 

HN 27.3.2012

 

Zorka Starčevičová, místostarostka Klánovic:

http://hn.ihned.cz/c1-55185990-zorka-starcevicova-bem-golf-v-klanovicich-chtel