XII. úklid Klánovického lesa

Spolek pro Trvalý Rozvoj a Okrašlování Městské části Praha 21, o.s.

Čenovická 2145, 19016 Praha 9 -Újezd nad Lesy

IČ: 27 02 01 18
číslo registrace: VS/1-1/62709/05-R

 

 

Letošní XII.úklid lesa v sobotu 21.4.2012– jarní brigáda, kterou organizuje Újezdský STROM o.s.- byla věnována mezinárodnímu Dni Země ( 22.4.) a byla startovací akcí  Dne Země v Újezdě.

 

Letos jsme se také zapojili do hnutí Ukliďme svět, které se z Austrálie v r. 1993 rozšířilo do celého světa, i do České republiky :-), kde je jeho garantem Český svaz ochránců přírody. Příznačné je, že popudem ke vzniku takto masivní dobrovolné akce bylo lidské zděšení. Zděšení nad mírou znečištění oceánu, které uviděl australský jachtař Ian Kiernan, když si splnil sen a obeplul svět. V r.1989 proto zorganizoval první úklid mořského pobřeží v délce 270 km, z něhož 40 000 dobrovolníků sebralo 5 000 tun odpadu !

Od té doby se každoročně připojuje k úklidu přes 40 milionů lidí z více než 120 zemí celého světa.

 

Aniž bychom o všech těchto číslech a kampaních věděli, sami jsme zažili zděšení z nezájmu a neúcty k lesu, který je sice znakem Újezda, ale slouží mimo jiné jako odkladiště odpadků. Proto jsme začali v r. 2007 pořádat brigády na úklid lesa a dodnes nacházíme pozůstatky starých skládek i odpad zcela zánovní, který místní i přespolní vytrvale odhazují podél cest, vyvážejí na okraj lesa nebo ukrývají do „anonymního“ křoví. Situace o hodně zlepšila díky pravidelným úklidům a díky odpadkovým košům, které jsme ve spolupráci s LČR rozmístili podél cest a které dvě dobrovolnice pravidelně vynášejí. Přesto je míra lhostejnosti lidí k tomu, že žijí na smetišti, které si sami vytvářejí, poněkud zarážející. Ještě že na brigády přicházejí děti a školní děti také samy uklízejí! Těžko pak budou trousit po lese  petlahve či obaly od sušenek a bonbonů. Dospělí by se před nimi měli stydět.

 

Výsledkem XII.lesa je 39 (!) stodvacetilitrových pytlů odpadu, jedna pneumatika, jeden rozložený gauč a jedno akvárium. Na brigádě se sešlo 15 dospělých a 10 dětí, uklidili jsme nekonečný binec podél peronu a trestuhodný svinčík lemující smyčku autobusů u nádraží.  Prošli jsme celý cíp Blatovského lesa, vyčistili lesní odpadkové koše, cesty a okraj lesa v Pilovské, tři skládky na Staroklánovické a okolí lesní asfaltky na Úvaly.

Smutným nálezem zůstává opuštěný příbytek bezdomovce kousek od trati vedle Staroklánovické. Před takovou bídou existence zůstáváme bezradní a zahanbení. Nález pozůstatků tohoto přístřeší, které se stalo skládkou převyšující naše úklidové možnosti, jsme ohlásili na úřadu MČP21 a  panu revírnímu Sedláčkovi ( LČR).

 

Buřty, které jsme opékali poprvé na multifunkčním hřišti, kam jsme si po domluvě s p.tajemníkem Saitzem umístili přenosné ohniště, byly zaslouženou skutečně odměnou po „pracovní sobotě“.

 

V týdnu před sobotní brigádou uklízely i děti z Masarykovy školy, vyčistily lesík v Polesné a okraj lesa v Čentické. K sobotním 33 pytlům tak přidaly hromadu dalších asi deseti pytlů. Škola se solidárně připojila k naší výzvě a informaci o jarním úklidu, kterou jsme s předstihem rozeslali všem újezdským spolkům a škole. Odpověď nebo zprávu o tom, zda tak učinily i oslovené spolky, nemáme.

 

Informace o provedeném úklidu lesa jsme poslali panu revírnímu Sedláčkovi ( LČR) a panu revírnímu Benešovi (Lesy Hl.m.P). Žádost o úklid a pravidelnou kontrolu okolí stanoviště autobusů společně s fotodokumentací jsme předali vedoucí OŽPD P21.

 

Děkujeme všem účastníkům a děkujeme řediteli Masarykovy školy, učitelům a školákům, kteří se k oznámené brigádě přidali. Děkujeme OŽPD P21 za pytle, panu tajemníkovi a úřadu MČP21 za vstřícnost při odvozu plných pytlů, shromážděných na dohodnutých sběrných místech.

Děkujeme  Českému svazu ochránců přírody za navázanou spolupráci, informace a propagační materiály Ukliďme svět – Clean Up the World.

 

Zita Kazdová, Újezdský STROM o.s.

22.4.2012