Újezdský STROM o.s. se připojuje k národní koalici odmítající průzkumy možné těžby břidlicového plynu v naší republice

Újezdský STROM o.s. se připojuje k národní koalici občanů, občanských sdružení a měst, odmítajících průzkumy možné těžby břidlicového plynu v naší republice. Informujte se a nezůstávejte lhostejní, naše krajina, její bohatství a zásoby pitné vody za to stojí.

http://www.ne-plyn.hys.cz/ 
http://www.ne-plyn.hys.cz/?page_id=55
http://www.youtube.com/watch?v=dZe1AeH0Qz8

PaedDr. Jiří Roth E-mail

Pracovní skupina životního prostředí a regionálního plánování Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge (komise) se na svém zasedání 18.4.2012 v Pobershau (Sasko) mimo jiné zabývala záměrem těžby břidlicových plynů ve východních Čechách.

Členové komise, zástupci Svobodného státu Sasko i zástupci české strany, shodně odmítli snahy těžařů o průzkum území i záměr těžby břidlicových plynů. Realizací záměru vzniká reálné nebezpečí znečištění podzemních vod v oblasti, jež je jedinečným zdrojem pitné vody.

V nedávné minulosti se zde již provádělo louhování uranové rudy a doposud je území po těžbě zamořeno, stejně jako prostor po sovětské armádě, která zde po dvacet let devastovala přírodu a znečišťovala půdu.

Celé východní Čechy jsou známé svou nádhernou pestrou přírodou, historickými památkami a jsou turisticky velmi navštěvované. Vrtné věže a těžební zařízení by tuto jedinečnost ohyzdně znetvořily.

Sliby těžařských společností o zlepšení zaměstnanosti jsou jen agitací, neboť v této profesi je zapotřebí zkušených odborníků, které firmy mají a pomocný personál není tak početný, aby snížil nezaměstnanost ve zdejším kraji.

Není zatím známo, jaké jsou zásoby břidlic využitelných pro získání plynu, ani není znám výsledný efekt dodávky plynu do sítě, ale je třeba předvídat dopady těžby na životní prostředí. Členové pracovní skupiny životního prostředí a regionálního plánování Euroregionu Krušnohoří se domnívají, že průzkum a následná realizace těžby s veškerou infrastrukturou i transport plynu nevyrovná škody na krajině, zhoršené půdní podmínky, špatnou kvalitu potravin , úbytek živočichů, nedostatek a zhoršenou kvalitu pitné vody a v konečném důsledku i zhoršené zdraví a zvýšenou nemocnost obyvatelstva.

Členové pracovní skupiny obou částí Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge podporují projekty, v nichž se široká veřejnost seznamuje s bohatstvím přírody a krásou krajiny Krušných hor a snaží se ji chránit a pečovat o ní na obou stranách hranice. Péče o Krušné hory, v minulosti zničené exhalacemi a imisemi podkrušnohorských elektráren stojí nemalé náklady, a proto členové pracovní skupiny shodně odmítají barbarskou devastaci krajiny východních Čech.

Za pracovní komisi ŽPaRP Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge

PaedDr. Jiří Roth, předseda české části komise