Pozvánka na otevření Lesní galerie (14.5. 2012)

Mílí přátelé,

v rámci letošního připomenutí Dne Země v Újezdě budeme otevírat ojedinělou Lesní galerii – netradiční naučnou stezku kouskem Klánovického lesa – v pondělí 14.5.2012 v 16:00 (podrobnosti na pozvánce v příloze)

Dřevěné cedule, stejně jako lavičky a cvičící prvky podél lesních cest, připravilo občanské sdružení Újezdský STROM ve spolupráci s Lesy ČR a firmou DHL v rámci firemního dobrovolnictví.

Portréty třiceti zvířecích obyvatel Klánovického lesa namalovaly děti Masarykovy ZŠ, básničkami je doplnila Lucie Černá a budou vás provázet po celé stezce.

Na projektu spolupracoval laici i odborníci, podporu jsme našli u Radnice MČ Praha 21- Újezd nad Lesy, poděkování patří starostovi RNDr Pavlu Roušarovi a paní Ivě Hájkové z Odboru školství, kultury a MA21 Úřadu MČ Praha 21

Záměrem Lesní galerie je kromě zábavného poučení i spolupráce dětí a dospělých a výzva návštěvníkům lesa:

Vydejte se s námi na procházku, všímejte si rozmanitosti živočišné i rostlinné říše, chovejte se ohleduplně k lesu a k jeho obyvatelům, i k sobě navzájem.

Buďte vítáni při slavnostním otevření i při procházkách a všednodenních pochůzkách,

 
Zita Kazdová, Újezdský STROM o.s.

9.5.2012