Zděšení z kácení aleje lip v Klánovicích

Nedávno jsem projížděla Klánovicemi a doteď si pamatuji úlek nad pokácenými stromy na konci Klánovic směrem na Šestajovice. První myšlenkou bylo, kdo tohle provedl ? Jak to mohl udělat? Vždyť Klánovice jsou tak krásnou čtvrtí i díky lipové aleji lemující hlavní třídu.

Zničit tuto krásu mi přišlo jako zločin, a tak jsem se začala ptát. A protože si myslím, že mnozí z vás mají podobné pocity ztráty nad pokácenou částí aleje, podělím se s Vámi o to, co mi pomohlo v truchlení.

Zita Kazdová členka Stromu napsala:

„Za Újezdský STROM o.s. jsem účastníkem všech řízení o povolení kácení v Újezdě a Klánovicích za poslední dva roky a mohu s čistým svědomím říct, že toto řízení bylo nejenom vedeno standardně a velmi pečlivě, ale záměr byl dlouhodobě připravován a medializován. Půl roku jej připravovala klánovická KŽP a v říjnu proběhlo velmi kvalitní veřejné projednávání s účastí biologů, dendrologů, architektů, renomovaného o.s. Tilia Thákurova ( mj.causa lipové aleje v Dejvicích ) a místního tisku. Alej byla posouzena po částech a byl vytipován úsek, v němž je většina stromů na hranici životnosti – cca 38 stromů na konci Klánovic směrem na Šestajovice. Byl revidován posudek z r. 2004, který doporučuje zahájení postupné náhrady nejzdevastovanějších úseků, nový posudek vypracovala AOPK. Stromy v nejhorším stavu budou skáceny a nahrazeny novou výsadbou, stromy s perspektivou okolo 10let budou prořezány a ošetřeny.  Řádná péče o alej bylo dlouhodobě zanedbávána, mnohé stromy byly před lety zničeny surovým seřezáním všech kosterních větví a jejich koruny byly dále tvořeny jen výmladky nad nezahojenými dutinami po původních větvích. Protože do ožehavé akce se zásahem do klánovické aleje se  žádné radnici nechtělo, tento nepopulární, ale nutný a dlouhodobě zanedbaný krok dělají až teď.“

Ti, kteří potřebují více informací, nebo si tyto chtějí ověřit, se můžou podívat na stránky městské části Praha Klánovice, kde je dokumentace k dispozici. http://www.praha-klanovice.cz/cs_CZ/na-cem-pracujeme/obnova-a-udrzba-zelene.html

Cítila jsem se zahanbeně, jak to že mi to uniklo, vždyť i my újezdští občané jsme byli informováni o připravovaném kácení v listopadovém Újezdském zpravodaji, ale tam mi to nepřišlo jako podstatná informace a otřásla mnou až realita, a vím, že nejsem sama.

Přeji si tedy, aby i Vám pomohly tyto informace k snazšímu vyrovnání se s smutným pohledem na kácenou a prořezávanou lipovou alej v Klánovicích. A spolu s vámi doufám, že ta nová bude ještě krásnější a dostane se jí adekvátní péče.

A v mysli mi jako světlo září i vědomí, že tolika lidem není osud této aleje lhostejný. A to je velkou nadějí do budoucna pro nás všechny.

Lucie Růžičková