Pomozte rozšíření rezervace v Klánovickém lese!

Vážení přátelé,

obracíme se na Vás s prosbou, abyste svými podpisy laskavě podpořili Petici na podporu rozšíření Přírodní rezervace Klánovický les.

Snaha o rozšíření rezervace je logickým krokem v šestiletém úsilí o zachování lesa a jeho ochrany před stále aktuálním plánem na výstavbu  9tijamkového golfové hřiště v jeho západní části.

Přestože Magistrát po šesti letech marných žádostí učinil první krok směrem k ochraně lesa a připravil požadovanou  změnu územního plánu, uplynulo dalších šest měsíců a proces  vedoucí k jejímu schválení nebyl dosud  ani  zahájený.

Naopak investor aktuálně žádá jednak o výjimku ze zákazu umísťovat nové stavby a jednak o uznání  platnosti 16 let starého stanoviska o posuzování vlivů na životní prostředí z roku 1995, které by umožnilo postavit hřiště dokonce 18tijamkové!!

Rozšíření rezervace požadují dvě městské části  -Újezd nad Lesy a Klánovice- v jejichž katastru se většina Klánovického lesa rozkládá.

Petici na podporu tohoto požadavku předkládají dvě občanská sdružení, která jsou od počátku svázaná s bojem za jeho zachování – Újezdský STROM a Občanské sdružení za Klánovický les ( OSZKL)

Klánovický les je v rámci hlavního města Prahy přírodovědecky unikátním územím, v němž je soustředěno množství rozmanitých biotopů a mikrobiotopů s výskytem cenných rostlinných a živočišných druhů, mnohdy s jedinečným výskytem.

Má-li nová přírodní rezervace dostatečně chránit Klánovický les v souladu s jeho charakterem a významem, musí být její územní rozsah souvislý a ucelený a musí zahrnovat převážnou část plochy lesa.

Magistrátem navržený rozsah nové rezervace pokračuje v nevhodné  koncepci izolovanosti a roztříštěnosti chráněných ploch v Klánovickém lese. To vytváří prostor pro potenciální stavební či jiné zásahy v nechráněných plochách, a tím i pro rozvrácení stability a schopnosti obnovování  ekosystému

Prosíme vás, abyste si petiční archy stáhli z odkazu níže a podepsané je do 31.12.2011 odeslali na adresu:

Újezdský STROM o.s.
Čenovická 2145
190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy

 

Písemnou formu petice jsme zvolili proto, aby se jí Rada hl.m.Prahy musela zabývat, omlouváme se vám za tuto komplikaci a děkujeme vám za pomoc Klánovickému lesu.

 

S přátelský pozdravem

Zita Kazdová

Újezdský STROM o.s.