Pozvánka na besedu k projektu a tématu „ČESKO HLEDÁ BUDOUCNOST“

Společnost pro trvale udržitelný život

Krkonošská 1/1474                                                                                       mobil: 604 171921  

120 00 Praha 2                                                                                             e-mail: stuz@ecn.cz

 

 

 

P O Z V Á N K A

 

Zveme členy STUŽ i veřejnost na besedu s odborníky, kteří mají co říci

 k projektu  o. s. Glopolis a obecně k tématu

 

 „Česko hledá budoucnost“

 

 která se bude konat

 

v úterý 7. února 2012 od 16.00 hodin

v Domě VTS na Novotného lávce v Praze 1, místnost 319

 

 

 

Úmrtí dramatika, myslitele a politika, bývalého prvního polistopadového presidenta ČSFR a ČR Václava Havla nám všem znovu připomnělo, že ne jen pragmatickou každodenní politikou a ekonomikou živ jest člověk, že zdánlivě neuskutečnitelné a fantastické vize jednotlivce nebo malé skupiny lidí, založené na duchovních hodnotách, pravdě a morálce, se mohou prosadit, pokud rezonují s náladou a potřebou společnosti a podaří se pro ně získat většinu občanů i proti vůli právě vládnoucích politiků.

 

 

O potřebě dlouhodobějších vizí, občanské  angažovanosti, společenském a politickém klimatu v zemi, o ekonomických a mezinárodních souvislostech možného dalšího vývoje v ČR, v Evropě a ve světě, o nutnosti potírání korupce a obnovy morálních základů směřování společnosti vystoupí v panelu a budou s vámi besedovat

 

            Mgr. Ondřej Liška, vedoucí projektu „Česko hledá budoucnost“ o. s. Glopolis Praha,

            Doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, PhD., z Fakulty sociálních studií Masarykovy    univerzity v Brně, zpravodaj projektu,

            Petr Janský, MSc. z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, zpravodaj        projektu,

            Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc. z Fakulty sociálních věd Univerzity   Karlovy v Praze, člen poradní skupiny projektu,

            Prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc., vedoucí Katedry politologie Vysoké školy   ekonomické v Praze

 

 

           

Panelisty představí a besedu bude moderovat Ing. arch. Martin Říha, místopředseda STUŽ.

 

 

 

Vstup volný